Keresés a Bibliában

22 1Ha testvéred marhája vagy juha eltéved, ne nézd és ne menj el mellette, hanem hajtsd vissza testvéredhez. 2Ha testvéred nincs közel hozzád, vagy nem ismered őt: akkor hajtsd be házadba, s legyen nálad, míg testvéred nem keresi, s vissza nem veszi. 3Ugyanígy cselekedjél szamarával, ruhájával, testvéred minden elveszett holmijával: ha megtalálod, ne hagyd ott azért, mert másé.
4Ha azt látod, hogy testvéred szamara vagy marhája elesett az úton, ne nézz másfelé, hanem emeld fel vele együtt.
5Asszony ne öltözzék férfiruhába, s férfi ne használjon asszonyi ruhát: mert utálatos Isten előtt, aki ilyesmit tesz.
6Ha az úton jársz és fán vagy földön madárfészket találsz, s az anyamadár rajta ül a fiókákon vagy a tojáson, ne fogd meg fiókáival együtt, 7hanem engedd elmenni és csak a fiókákat ejtsd foglyul, hogy jó dolgod legyen és hosszú ideig élj.
8Ha új házat építesz, készíts védőfalat körben a tetőre, hogy vérontás ne történjék házadban, s vétkessé ne légy, ha valaki megcsúszik, s leesik onnan.
9Ne vesd be szőlődet másféle maggal: hogy a termés is, amelyet vetettél s az is, ami a szőlődön terem, egyaránt szentté ne legyen. 10Ne szánts egyszerre marhával és szamárral. 11Ne öltözz gyapjúból és lenből vegyesen szőtt ruhába.
12Bojtokat készíts a köpenyedre, mellyel befeded magad, a szélére, mind a négy sarkára.
13Ha valaki feleséget vesz, s aztán meggyűlöli, 14s ürügyet keres, hogy annak alapján elbocsáthassa, s azért rossz hírét költi és azt mondja: ‘feleségül vettem ezt és ezt, s amikor bementem hozzá, nem találtam szűznek’, 15akkor a nő apja és anyja fogják a nőt, s vigyék ki magukkal szüzességének jeleit a város véneihez, akik a kapuban vannak, 16s mondja az apa: ‘Lányomat ennek s ennek adtam feleségül, s mivel gyűlöli, 17rossz hírét költi, s azt mondja: Nem találtam lányodat szűznek – pedig íme, itt vannak lányom szüzességének jelei’ –, és terítsék ki a ruhát a város vénei előtt. 18Erre fogják meg az illető város vénei a férfit, veressék meg, 19s azon felül ítéljék arra, hogy száz sékel ezüstöt adjon a lány apjának, amiért rossz hírét költötte Izrael egyik szűzének és tartsa meg a nőt feleségül, s el ne bocsáthassa egész életében.
20Ha azonban igaz, amit a szemére vet, s nem talált szüzességet a lányban, 21akkor vessék ki a lányt apja házának ajtaján, városának férfiai pedig kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, minthogy paráználkodott apja házánál: távolítsd el a gonoszságot magad közül.
22Ha valaki másnak a feleségével hál, haljon meg mind a kettő, vagyis a házasságtörő férfi meg a házasságtörő asszony: távolítsd el a gonoszságot Izraelből.
23Ha valamely szűzlányt eljegyez egy férfi, s valaki a városban találkozik és hál vele, 24akkor vidd ki mind a kettőt az illető város kapujához, s kövezd agyon: a lányt, mert nem kiáltott, noha benn volt a városban, a férfit, mert megalázta felebarátjának feleségét – távolítsd el a gonoszságot magad közül. – 25Ha azonban a mezőn találkozik a férfi az eljegyzett leánnyal, s megragadja, s hál vele, akkor csak ő haljon meg egyedül. 26A lányt ne érje semmi se, mert nem halálra méltó, mivel olyasmi történt a leánnyal, mint amikor a rabló rátámad a felebarátra és megöli: 27egyedül volt a mezőn, kiáltott, de nem volt senki sem ott, aki megszabadíthatta volna.
28Ha egy férfi olyan szűzleánnyal találkozik, akinek nincsen jegyese, s megragadja a lányt, s hál vele, s az ügy a törvény elé kerül: 29akkor adjon az, aki vele hált, a lány apjának ötven sékel ezüstöt, a lányt pedig vegye feleségül, minthogy megalázta, s el ne bocsáthassa egész életében.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,5 Ilyen »átöltözések« gyakoriak voltak a kánaáni kultuszokban.

22,9 Ezeknek a parancsoknak az értelme és eredete homályos.

22,13 A nászéjszakán használt lepedő bizonyítja a feleség szűzességét, és megvédi őt a férj vádaskodásaitól.

22,23 Az eljegyzés jogilag egyenértékű volt a házasságkötéssel, akkor is, ha a jegyesek közben nem laktak együtt.

Előző fejezet Következő fejezet