Keresés a Bibliában

14 1Fiai legyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek! Ne vagdaljátok be magatokat, s ne nyírjátok magatokat kopaszra a halott miatt, 2mert te az Úrnak, a te Istenednek szentelt nép vagy, s téged választott ki, hogy tulajdon népe légy minden nemzet közül, amely a földön van.
3Meg ne egyétek, ami tisztátalan.
4Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek: marha, juh, kecske, 5szarvas, vadkecske, bivaly, vadbak, zerge, gazella, jávorszarvas. 6Minden olyan állatot, amelynek két részre hasadt körme van és kérődzik, megehettek; 7azok közül azonban, amelyek bár kérődznek, de körmük nem hasadt, ne egyetek; ilyenek: a teve, a nyúl, a tengeri nyúl; ezek, mivel bár kérődznek, de körmük nem hasadt, tisztátalanok legyenek nektek; 8a sertés, mivel hasadtkörmű ugyan, de nem kérődzik, szintén tisztátalan legyen. Ezek húsát ne egyétek, s tetemüket ne érintsétek.
9Ezeket ehetitek mindazok közül, amik a vízben laknak: aminek úszószárnya és pikkelye van, azt ehetitek; 10ami úszószárny és pikkely nélkül való, azt ne egyétek, mert az tisztátalan.
11Minden tiszta madarat megehettek; 12a tisztátalanokat, tudniillik a következőket ne egyétek: a sast, a saskeselyűt, a tengeri sast, 13a sólymot, a héját és a kányát faja szerint, 14a holló semmilyen fajtáját, 15a struccot, a baglyot, a sirályt, a karvalyt faja szerint, 16a gémet, a hattyút, az íbiszt, 17a búvárt, a dögkeselyűt s a vöcsköt, 18a pelikánt, a lilét, mindegyiket a maga fajával, a büdösbankát és a denevért. – 19A szárnyas rovarok közül mindaz, ami csúszik-mászik, tisztátalan legyen, s azt ne egyétek. 20Mindazt, ami tiszta, megehetitek.
21Semmiféle elhullott állatot se egyetek. A kapuidon belül levő idegennek add oda, hogy megegye, vagy annak add el, mert te az Úrnak, a te Istenednek szentelt nép vagy.
Ne főzd meg a gödölyét anyja tejében.
22Esztendőről esztendőre vedd tizedét minden termésednek, amely a mezőn terem, 23s az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, azon a helyen, amelyet majd kiválaszt, hogy ott tiszteljék nevét, edd meg gabonádnak, borodnak s olajodnak tizedét, barmaidnak s juhaidnak elsőszülöttét, hogy megtanuld félni az Urat, a te Istenedet minden időben.
24Ha azonban hosszú az út és messze van az a hely, amelyet az Úr, a te Istened majd kiválaszt, téged pedig annyira megáld, hogy nem bírod odavinni mindezt, 25akkor add el, s tedd pénzzé mindezeket, s fogd a pénzt a kezedbe, s menj el arra a helyre, amelyet az Úr, a te Istened majd kiválaszt 26és végy azon a pénzen, amit csak kívánsz, barmot, juhot, bort, részegítő italt, mindent, amit lelked óhajt, s edd meg az Úr, a te Istened előtt, s lakmározzál te és házad népe 27meg a levita, aki kapuidon belül van. Vigyázz, őt el ne hagyd, mert neki nincs más osztályrésze birtokodon.
28A harmadik esztendőben vedd ismét a tizedét mindannak, ami neked abban az időben terem, s rakd le kapuidban, 29s jöjjön el a levita – akinek nincs más osztályrésze és birtoka melletted –, meg az idegen és az árva meg az özvegy, akik kapuidon belül vannak, s egyenek, s lakjanak jól, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened kezed minden munkájában, amelyet végzel.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,1 Izrael Istenhez tartozik, mint fiú az apjához, ehhez méltóan kell élnie (vö. Mt 5,45; 6,9).

14,4 Az állatnevek fordítása sok esetben bizonytalan.

14,22 A megváltozott körülményeknek megfelelően a tized törvényét is átfogalmazták.

14,28 A szombatév (minden hetedik év) utáni harmadik év értendő (vö. Kiv 23,11).

Előző fejezet Következő fejezet