Keresés a Bibliában

37Nem is lehet csodálni a nép ellen való haragját, amikor még énrám is megharagudott az Úr miattatok, s így szólt: ‘Te sem mégy be oda!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,37 E szerint a megokolás szerint Mózesnek azért kellett bűnhődnie, mert nem elég erőteljesen biztatta népét a honfoglalásra (másfajta indoklás található a Szám 20,12-ben).