Keresés a Bibliában

22és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből: »Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem« .
(Iz 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG