Keresés a Bibliában

3 1Ezért tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. (Zsolt 110,1) 2Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel. 3Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben. 4Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele együtt a dicsőségben.
5Irtsátok ki tehát tagjaitokból azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a bujaságot, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. 6Miattuk érkezik el Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7Ti is ezeket műveltétek egykor, amikor köztük éltetek. 8Most azonban vessétek el magatoktól mindezeket: a haragot, az indulatosságot, a rosszakaratot, szátokból a káromlást és a rút beszédet. 9Ne hazudjatok egymásnak, ti, akik levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. 11Itt nincs már többé görög és zsidó, nincs körülmetéltség és körülmetéletlenség, nincs barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem Krisztus minden, mindenkiben.
12Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! 14Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! 15S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak!
16Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást! Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! 17Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa!
18Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! 19Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek kemények irántuk! 20Gyermekek, fogadjatok szót mindenben szüleiteknek, mert ez kedves az Úrnak! 21Apák, ne keltsétek fel a haragot gyermekeitekben, hogy kedvüket ne veszítsék! 22Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben test szerinti uraitoknak! Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek kedvét keresnétek, hanem egyenes szívvel az Úr félelmében! 23Bármit tesztek, szívből tegyétek, mintha az Úrnak, és nem embereknek tennétek! 24Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól megkapjátok jutalmul az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok; 25mert aki igazságtalanságot követ el, visszakapja, amit igaztalanul cselekedett: ebben nincs személyválogatás.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet