Keresés a Bibliában

30Másnap aztán így szólt Mózes a néphez: »Igen nagy vétekkel vétkeztetek! Felmegyek az Úrhoz, talán sikerül megkövetnem őt vétketekért!« 31Vissza is ment az Úrhoz, és így szólt: »Kérlek, igen nagy vétekkel vétkezett ez a nép: aranyisteneket csinált magának. Most azonban vagy bocsásd meg nekik ezt a vétket, 32vagy pedig, ha ezt nem teszed, törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

32,32 Izraelben listákat vezettek arról, hogy ki tartozik a néphez, és feltételezték, hogy Istennek is vannak hasonló listái.