Keresés a Bibliában

30 1Készíts továbbá akácfából egy oltárt az illatáldozatok bemutatásához: 2hosszúsága egy könyök, szélessége szintén egy, tehát négyzet alakú, magassága pedig két könyök legyen. Szarvai magából az oltárból jöjjenek elő. 3Ezt aztán vond be színarannyal – a rostélyát is, körös-körül a falait is, és a szarvait is. Helyezz rá körös-körül aranyszegélyt, 4a szegély alá pedig mindkét oldalon két aranykarikát, hogy rudakat lehessen dugni beléjük, és hordozni lehessen az oltárt. 5Készítsd el a rudakat is akácfából, és vond be őket arannyal. 6Aztán tedd az oltárt az elé a függöny elé, amely a bizonyság ládája és a bizonyságot fedő kegyelemtábla előtt függ, ahonnan majd szólok hozzád. 7Áron pedig égessen rajta jó illatú füstölőszert: égessen rajta reggel, amikor előkészíti a mécseseket, 8és égessen estefelé is, amikor feltölti őket. Szüntelen égő illatáldozat legyen ez részetekről az Úr előtt, nemzedékről nemzedékre. 9Más összetételű füstölőszert, egészen elégő áldozatot és ételáldozatot ne mutassatok be rajta, és italáldozatot se öntsetek rá. 10Évente egyszer pedig könyörögjön Áron ennek az oltárnak a szarvai felett a bűnért való áldozat vérével, és végezzen engesztelést rajta, nemzedékről nemzedékre közöttetek. Legyen szent az Úrnak.«
11Aztán így szólt az Úr Mózeshez: 12»Amikor majd szám szerint összeírod Izrael fiainak összességét, adjon mindegyikük váltságot életéért az Úrnak, hogy ne legyen rajtuk csapás, amikor megszámlálják őket. 13Ezt kell adnia mindenkinek, akinek a nevét felveszik: fél sékelt a szentély súlyegysége szerint – egy sékelben húsz gera van –, fél sékelt ajánljon fel az Úrnak. 14Akit számbavesznek, húszesztendőstől fölfelé, ezt a váltságot adja meg. 15A gazdag ne adjon többet fél sékelnél, és a szegény se kevesebbet. 16Te pedig vedd a pénzt, amelyet Izrael fiai adnak, és fordítsd azt a bizonyság sátrának szolgálatára, hogy emlékeztetőjük legyen az az Úr előtt, és ő megkegyelmezzen életüknek.«
17Aztán így szólt az Úr Mózeshez: 18»Készíts majd rézből egy mosdómedencét, valamint egy hozzávaló talapzatot, tedd a bizonyság sátra és az oltár közé, és tölts bele vizet. 19Ebből mossák meg Áron és fiai a kezüket és lábukat, 20amikor bemennek a bizonyság sátrába, vagy amikor az oltárhoz járulnak, hogy rajta illatáldozatot mutassanak be az Úrnak, 21– nehogy halállal lakoljanak. Örök törvény legyen ez számára és utódai számára nemzedékről nemzedékre.«
22Aztán így szólt az Úr Mózeshez: 23»Végy ezután fűszereket: ötszáz sékel finom mirhazsengét, félannyi, azaz kétszázötven sékel fahéjat, ugyancsak kétszázötven sékel illatos nádat, 24és ötszáz sékel kassziát, a szentély súlyegysége szerint, végül egy hín mennyiségű faolajat. 25Készíts belőle kenethez való szent olajat, kenetet a kenetkészítők mestersége szerint. 26Ezzel aztán kend meg a bizonyság sátrát, a szövetség ládáját, 27az asztalt és eszközeit, a mécstartót és eszközeit, az illatáldozat oltárát 28és az egészen elégő áldozatét, s minden eszközt, amely szolgálatukhoz tartozik. 29Így szenteld meg mindezt, és szentek lesznek: aki hozzájuk ér, szentté válik.
30Kend fel és szenteld meg ezzel Áront és fiait is, hogy papjaimmá legyenek. 31Izrael fiainak pedig mondd: Nekem szentelt kenet olaja legyen ez közöttetek nemzedékről nemzedékre. 32Senki se kenje meg ezzel a testét, és ennek összetétele szerint másikat ne készítsetek, mert szent ez, és szentnek számítson előttetek. 33Mindaz, aki ugyanilyet készít, vagy ebből idegen embernek ad, irtassék ki népéből.«
34Az Úr ezután azt mondta Mózesnek: »Végy ismét fűszereket: mirhazsengét, ónixot, jó illatú galbánt, fehér tömjént – egyenlő mennyiségű legyen valamennyi – 35és készíts a kenetkészítők mestersége szerint jól összevegyített, tiszta és szentelésre alkalmas füstölőszert. 36Aztán törd az egészet finom porrá, és tégy belőle a bizonyság sátra elé, ahol majd megjelenek neked. Szent legyen előttetek ez a füstölőszer: 37ilyen keveréket a saját használatra ne készítsetek, mert az Úrnak szentelt dolog ez. 38Mindaz, aki ilyet készít, hogy élvezze illatát, irtassék ki népéből.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

30,1 Illatáldozatként a tömjénbokor illatos gyantáját égették.

30,11 A fogság után gyakorlattá vált kultusz-adó megalapozása. Szegény és gazdag ugyanannyit fizet. 1 sékel = 11,5 g ezüst; 1 gera 0,6 g.

Előző fejezet Következő fejezet