Keresés a Bibliában

29 1A következőképpen kell majd eljárnod, hogy papjaimmá szenteld őket. Végy majd egy fiatal bikát a csordából, valamint két hibátlan kost, 2ezenkívül kovásztalan kenyereket, olajjal meghintett, kovásztalan kalácsokat, és olajjal megkent, kovásztalan lepényeket: búzalisztlángból készítsd valamennyit. 3Az utóbbiakat rakd egy kosárba, és hozd elém az ökörrel és a két kossal együtt. 4Aztán állítsd Áront és fiait a bizonyság sátrának ajtaja elé. Miután megmostad az apát és a fiait vízzel, 5öltöztesd fel Áront a ruháiba, azaz a gyolcsköntösbe, a felsőköntösbe, a vállravalóba, a tudakolóba, fogd össze ezt az övvel, 6tedd a fejére a süveget, a süvegre a szent lemezt, 7aztán öntsd fejére a kenet olaját, és szenteld fel őt ezzel a szertartással. – 8A fiait is léptesd előre, és öltöztesd fel a gyolcsköntösökbe, aztán övezd fel őket az övvel – 9vagyis Áront és fiait –, végül tedd rájuk a süvegeket, és papjaimmá lesznek örök jogon.
Miután így felszentelted kezüket, 10állítsd a bikát a bizonyság sátra elé, Áron és fiai tegyék rá kezüket a fejére, 11aztán vágd le az Úr színe előtt, a bizonyság sátrának ajtaja mellett. 12Majd végy a bika véréből, és tedd ujjaddal az oltár szarvaira, a többi vért pedig öntsd az oltár aljára. 13Végül vedd az egész hájat, amely a beleket fedi, ezenkívül a máj hártyáját, a két vesét és a rajtuk lévő hájat, és égesd el áldozati füstként az oltáron. 14A bika húsát, bőrét és trágyáját pedig égesd el a táboron kívül, mert bűnért való áldozat.
15Aztán vedd az egyik kost, Áron és fiai tegyék rá kezüket a fejére, 16aztán vágd le, végy a véréből, és öntsd azt körös-körül az oltárra. 17A kost pedig vagdald darabokra, mosd meg a belét és a lábszárait, tedd rá felvagdalt húsára és fejére, 18és égesd el az egész kost áldozati füstként az oltáron. Egészen elégő áldozat az az Úrnak, kedves tűzáldozati illat az Úrnak.
19Aztán fogd a másik kost, Áron és fiai tegyék rá kezüket a fejére, 20aztán vágd le, végy a véréből, és kend meg vele Áronnak és fiainak jobb fül-cimpáját, valamint jobbkezüknek és -lábuknak hüvelykujját, aztán öntsd a vért köröskörül az oltárra. 21Majd végy az oltáron levő vérből és a kenet olajából, hintsd meg Áront és ruháit, a fiait és azok ruháit, és szent lesz ő és a ruhája, az ő fiai és az ő ruhájuk.
22Aztán vedd a kos háját, farkát, a beleket borító hájat, a máj hártyáját, a két vesét, a rajtuk levő hájat és a jobboldali lapockát – mert ez felszentelési kos –, 23hozzá egy kenyércipót, egy olajjal meghintett kalácsot és egy lepényt az Úr színe elé helyezett kovásztalan kenyerek kosarából. 24Tedd mindezeket Áronnak és fiainak a kezére, és szenteld meg és ajánld fel őket az Úr előtt. 25Aztán vedd el mindezt a kezükből, és égesd el az oltáron az egészen elégő áldozat felett, kedves illatul az Úr színe előtt, mert az ő tűzáldozata ez. 26Vedd aztán annak a kosnak a szegyét, amellyel Áront felszentelted, szenteld meg azt és ajánld fel az Úr előtt, és ez legyen a te részed. 27Így tedd szentté a szegyet, amelyet felajánlottál, és a lapockát, amelyet elvettél abból a kosból, 28amellyel Áront és fiait felszentelted, hogy ezek Áronnak és fiainak a járandóságai legyenek Izrael fiai részéről, örök törvény alapján. Ezek ugyanis adomány részei, és mint az adomány részeit kell ezeket odaadniuk békeáldozataikból; ezeket az Úrnak kell adományozniuk.
29A szent öltözet pedig, amelyet Áron visel, őutána fiaira szálljon, hogy abban kenjék fel őket, és abban szenteljék meg kezüket. 30Hét napon át viselje, aki főpappá lesz helyette a fiai közül, és bemegy a bizonyság sátrába, hogy szolgáljon a szentélyben.
31Fogd azután a felszentelési kost, a húsát főzd meg a szent helyen, 32és egyék meg Áron és fiai. Ők egyék meg a kosárban levő kenyereket is a bizonyság sátrának ajtajánál, 33hogy engeszteljen az áldozat, és szentté váljon azok keze, akik bemutatják. Idegen ember ne egyen belőlük, mert szentek. 34Ha valami megmarad a felszentelési húsból vagy a kenyérből reggelig, a maradékot égesd el a tűzben; megenni nem szabad azt, mert szent.
35Mindazt, amit parancsoltam neked, tedd meg majd Áronnal és fiaival. Hét napon át szenteld meg a kezüket, 36és naponta mutass be egy bikát bűnért való áldozatul, engesztelésül. Tisztítsd meg az oltárt az engesztelő áldozat bemutatása által, és kend fel megszentelésül. 37Hét napon tisztítsd és szenteld meg így az oltárt, akkor szent lesz: mindenki, aki érinti, szentté lesz.
38Ezt kell majd áldoznod az oltáron: két egyesztendős bárányt, minden nap, megszakítás nélkül – 39az egyik bárányt reggel, a másikat este –, 40és egy tizedrész lisztlángot, meghintve egy negyed hín mennyiségű, vert olajjal, italáldozatul pedig ugyanannyi mennyiségű bort – az egyik bárányhoz. 41A másik bárányt pedig estefelé áldozd fel, a reggeli áldozat szertartása és a mondottak szerint, kedves illatul. 42Ez legyen az Úrnak bemutatandó egészen elégő áldozat, ezt kell szüntelenül bemutatni közöttetek nemzedékről nemzedékre, a bizonyság sátrának ajtajánál, az Úr előtt. Oda foglak majd téged rendelni, hogy szóljak hozzád.
43Ott parancsolok majd Izrael fiainak, és dicsőségem megszenteli az oltárt. 44Az oltárral együtt megszentelem a bizonyság sátrát, valamint Áront és fiait, hogy papjaimmá legyenek. 45Izrael fiai között fogok lakni és Istenük leszek, 46s megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, aki kihoztam őket Egyiptom földjéről, hogy közöttük lakjam, én, az Úr, az ő Istenük.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

29,1 Vö. Lev 8,1-36. A papok »szentek«, vagyis Istennek lefoglalt személyek, ezért szentelik fel őket.

29,4 A főpap a fölkenésben is részesül, amelyet eredetileg csak a királyok kaptak meg.

29,10 A kéznek állatra való rátétele azt jelzi, hogy bűneikért az állat lesz az engesztelő áldozat.

29,19 A második kos feláldozása pecsételi meg a szentelést, amely rituális lakomával zárul.

Előző fejezet Következő fejezet