Keresés a Bibliában

4Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá.
5Ha látod, hogy haragosod szamara a teher alatt leroskadt, ne menj el mellette, hanem segítsd fel vele.

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! 20Hanem, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert ha ezt teszed, eleven parazsat gyűjtesz a fejére.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,20 A szemita megfogalmazás értelme: hadd legyen ellenséged feje vörös, mint az izzó parázs, a szégyentől: szégyenítse meg a szereteted, s bánja meg a gonoszságot, amit veled tett.