Keresés a Bibliában

17 1Aztán elindult Izrael fiainak egész sokasága a Szín-pusztából, állomásról-állomásra, az Úr parancsa szerint, és tábort ütöttek Rafidimban. Itt nem volt ivóvize a népnek. 2Perbe szálltak ezért Mózessel, és azt mondták: »Adj nekünk vizet, hogy ihassunk!« Mózes megkérdezte: »Miért pereltek velem? Miért kísértitek az Urat?« 3A nép azonban szomjazott ott a víz hiánya miatt, és zúgolódott Mózes ellen: »Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy szomjan veszíts minket, gyermekeinket és állatainkat?« 4Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott: »Mitévő legyek ezzel a néppel? Kis híja, és megkövez engem!« 5Azt mondta erre az Úr Mózesnek: »Vonulj el a nép előtt, végy magad mellé néhányat Izrael véneiből, aztán vedd kezedbe botodat, amellyel a folyóvízre ütöttél! Aztán jöjj, 6és íme, én majd odaállok eléd a Hóreb sziklájára. Üss a sziklára, és víz fakad belőle, hogy ihasson a nép!« Úgy is cselekedett Mózes Izrael vénei előtt. 7Azt a helyet pedig elnevezte Masszának és Meríbának, Izrael fiainak perelése miatt, és azért, mert kísértették az Urat, mondván: »Köztünk van-e az Úr, vagy sem?«
8Eljött ekkor Amalek, és harcra kelt Izrael ellen Rafidimban. 9Mózes ekkor azt mondta Józsuénak: »Válassz ki férfiakat, és vonulj hadba Amalek ellen! Én pedig holnap a domb tetejére állok, kezemben Isten botjával.« 10Józsue úgy tett, ahogy Mózes mondta, és harcba bocsátkozott Amalekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a domb tetejére. 11Valahányszor aztán Mózes felemelte kezét, győzedelmeskedett Izrael, ha azonban egy kissé leeresztette, Amalek kerekedett felül. 12Mózes keze azonban elfáradt. Fogtak tehát egy követ, és odatették alá. Ő ráült, Áron és Húr pedig kétfelől felemelve tartották a kezét. Történt aztán, hogy keze nem ernyedt el naplementéig, 13és Józsue megfutamította Amaleket és a népét kard élével. 14Azt mondta erre az Úr Mózesnek: »Írd be ezt a könyvbe emlékeztetőül, és add Józsue tudtára, hogy el fogom törölni Amalek emlékét az ég alól!« 15Mózes erre oltárt épített, és ezt a nevet adta neki: Az Úr az én hadijelvényem:

16»Felemeli kezét trónusán az Úr,
és harcol az Úr az amalekiták ellen
nemzedékről nemzedékre.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,1 Vö. Szám 20,1-13. Izrael Isten ellen lázad a bajban, ahogyan ma is sokan Istent vádolják a szenvedés idején. Isten életet (vizet) fakaszt a halálból (a sziklából).

17,8 Az amalekiták a Ter 36,12 szerint Ézsau utódai. Nomád törzsszövetségben éltek, a bírák és a királyság korában gyakran betörtek Izraelbe. Ez a történet ennek az ősi ellenségeskedésnek az eredetére ad magyarázatot (vö. MTörv 25,17-19). Az ütközet nem a csatatéren dől el, hanem a dombon, ahol Mózes imádkozik. Húr is Mózes képviselője, mint Áron (vö. Kiv 24,14). A zsidó hagyomány szerint Mirjám férje volt.

Előző fejezet Következő fejezet