Keresés a Bibliában

37Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus megállt és felkiáltott: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, 38aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle.« 39Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni. A Lélek ugyanis még nem volt megadva, mert Jézus még nem dicsőült meg.
40Akik a népből ezeket a szavakat hallották, azt mondták: »Ez valóban a próféta!« 41Mások így szóltak: »Ez a Krisztus!« Némelyek pedig megjegyezték: »Csak nem Galileából jön a Krisztus?

KNB SZIT STL BD RUF KG