Keresés a Bibliában

60Amikor ezt meghallották, a tanítványai közül sokan azt mondták: »Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?« 61Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért azt mondta nekik: »Megbotránkoztat ez titeket? 62Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt? 63A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek és élet. 64De vannak közületek egyesek, akik nem hisznek.« Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. 65Majd hozzátette: »Ezért mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.«
66Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. 67Jézus azért így szólt a tizenkettőhöz: »Talán ti is el akartok menni?« 68Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. 69Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.« 70Jézus azt felelte nekik: »Nem tizenkettőt választottam ki közületek? Egy közületek mégis ördög.«

KNB SZIT STL BD RUF KG