Keresés a Bibliában

11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 12A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat –, 13mert béres, és nem törődik a juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, 15amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért. 16Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. 17Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy ismét visszavegyem azt. 18Senki sem veszi el tőlem: én adom oda magamtól. Hatalmam van odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.«
19Ismét szakadás lett a zsidók között emiatt a beszéd miatt. 20Sokan közülük azt mondták ugyanis: »Ördöge van, és megháborodott! Minek hallgatjátok?« 21Mások azt mondták: »Ezek nem egy ördöngösnek a szavai. Vajon az ördög megnyithatja-e a vakok szemeit?«

KNB SZIT STL BD RUF KG