Keresés a Bibliában

11Népem leányának sebét úgygyógyítják,
hogy könnyelműen mondogatják: ‘Békesség, békesség!’
Pedig nincsen békesség.

13Erre így szóltam: »Jaj, Uram, Isten! Íme, a próféták azt mondják nekik: ‘Nem láttok kardot, és éhínség nem lesz nálatok, hanem állandó békességet adok nektek ezen a helyen.’« 28 1Történt pedig ugyanabban az esztendőben, Cidkijának, Júda királyának uralkodása kezdetén, a negyedik esztendő ötödik hónapjában, hogy ezt mondta nekem Hananja, Ázur fia, a Gibeonból való próféta, az Úr házában, a papok és az egész nép szeme előtt:

15Oroszlánkölykök ordítanak fölötte,
kieresztik hangjukat.
Földjét pusztasággá tették,
városai leégtek, nincs lakójuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,1 Hananja üzenete: Nem három generáción át (27,7), csak három évig fog tartani Babilon hatalma.