Keresés a Bibliában

20 1Ekkor láttam, hogy egy angyal száll le az égből, akinél a mélység kulcsa volt, és kezében egy nagy lánc. 2Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte őt ezer esztendőre. (Ter 3,1; Zak 3,1; Jób 1,6) 3Levetette őt a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy ne csábítsa el többé a nemzeteket, amíg el nem múlik az ezer esztendő. Azután el kell oldozni, de csak rövid időre. 4Majd székeket láttam, és a rajta ülőket, akik ítélő hatalmat kaptak, és láttam azok lelkeit, akiknek fejét vették a Jézusról való tanúságtétel és Isten igéje miatt, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, sem bélyegét nem vették homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. (Dán 7,9.22G) 5A többi halott nem éled föl, amíg el nem telik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 6Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban! Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és uralkodnak vele ezer esztendeig.
7Amikor majd eltelik az ezer esztendő, eloldozzák börtönében a sátánt. 8Kijön, és elcsábítja a föld négy szegletén lakó nemzeteket, Gógot és Magógot, egybegyűjti őket a harcra; a számuk annyi, mint a tenger fövenye. 9Felvonulnak a föld minden táján, és bekerítik a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz szállt le Istentől az égből, és megemésztette őket. (Hab 1,6G;2Kir 1,10) 10És az ördögöt, aki elcsábította őket, a tüzes és kénköves tóba vetik, ahol a fenevad és az álpróféta is van, és gyötrődnek éjjel-nappal örökkön-örökké.
11Aztán láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintetétől menekült a földés az ég, és nem volt hely számukra. (Iz 6,1;Zsolt 114,3.7}<fs;Dán 2,35G) 12És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsik a trón előtt állnak, és könyveket nyitottak ki. Egy másik könyvet is kinyitottak, amely az élet könyve. A halottakat megítélték azokból, amik tetteiknek megfelelően a könyvbe voltak írva. (Dán 7,10; Zsolt 69,29) 13A tenger visszaadta a halottakat, akik benne voltak, és a halál és az alvilágvisszaadták a halottakat, akik náluk voltak, és mindegyiket megítélték tettei szerint. (Óz 13,14}<fs) 14A halált és az alvilágotegy tüzes tóba vetették: ez a második halál, a tüzes tó. (Zsolt 28,4; Óz 13,14}<fs) 15Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.
(Dán 12,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

20,1 Itt folytatódik a sárkány története, amely a 12. fejezetben kezdődött. A sátán tevékenységét ezer évig akadályozzák (az ezer év jelképes kerek szám, azt az időszakot jelzi, amely Jézus feltámadásától a végső idők kezdetéig tart). Ezt követően a sátán egy rövid ideig szabad kezet kap, majd végleg kitaszítják.

20,6 Krisztus feltámadása és második eljövetele között mindazok, akik szembeszegülnek a sátánnal, részesülnek az első feltámadásban, vagyis lelkük az égbe jut, míg a »fenevad« követőinek sorsa az időleges és az örök halál. Az ezer esztendő után következik be a második feltámadás, mely a szentek számára a test és lélek együttes dicsőségét fogja jelenteni, a gonoszok számára pedig a test és a lélek halálát a pokol örök kínjai között.

20,8 Góg és Magóg (Ez 38-39) személyesíti meg az összes egyházellenes nemzetet; a végső nagy ütközet Harmageddónnál lesz (16,16; a név jelentése: Megiddó hegye).

Előző fejezet Következő fejezet