Keresés a Bibliában

12A pergamoni egyház angyalának írd meg:
Így szól, akié a kétélű kard: 13Tudom, hol laksz: ott, ahol a sátán székhelye van; és kitartasz nevem mellett, és nem tagadtad meg hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, az én tanúmat, az én hívemet megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van ellened némi kifogásom is, hogy vannak ott nálad követői Bálám tanításának, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izrael fiait, hogy áldozati húsból lakmározzanak és paráználkodjanak. (Szám 31,16; 25,1-2G) 15Így nálad is vannak olyanok, akik a nikolaiták tanításának követői. 16Térj meg tehát te is, különben csakhamar föllépek ellened, és harcba szállok azokkal szám kardjával.
17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak. A győztesnek elrejtett mannát adok, és egy kis fehér követ adok neki, a kis kőre írva pedig új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja.
(Iz 62,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,17 Jelképes kifejezések: elrejtett manna – az örök boldogság »étele«; kis fehér kő – bajvívásban a győztes egy követ kapott, amelyet átadott a bíróságnak, a fekete kő viszont elmarasztaló ítéletet jelentett. Innen eredhet a kép, s azt jelenti, hogy Jézus a győzelem jelét adja a hűségeseknek, mely feljogosítja őket, hogy bejussanak az örök életre.