Keresés a Bibliában

5mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. (Jer 51,9) 20Örvendezz fölötte ó ég, és ti, szent apostolok és próféták, mert Isten kimondta fölötte az ítéletet értetek!« (Iz 44,23;MTörv 32,43G}<br)

KNB SZIT STL BD RUF KG