Keresés a Bibliában

4 1Amikor aztán átmentek, azt mondta az Úr Józsuénak: 2»Válassz tizenkét férfit, egyet-egyet minden törzsből, 3és parancsold meg nekik, hogy vegyenek a Jordán medrének közepéből, onnan, ahol a papok lába állt, tizenkét igen kemény követ, s tegyétek le azokat azon a táborhelyen, ahol ezen az éjszakán sátrat üttök.«
4Hívatta erre Józsue a tizenkét férfit, akit kiválasztott Izrael fiai közül, egyet-egyet minden törzsből 5és azt mondta nekik: »Menjetek az Úrnak, a ti Isteneteknek a ládája elé a Jordán közepébe, s hozzatok onnan a vállatokon Izrael fiai számának megfelelően valamennyien egy-egy követ, 6hogy jelül szolgáljon közöttetek. Ha aztán majd az elkövetkező időkben megkérdeznek titeket fiaitok: ‘Mire valók ezek a kövek?’ – 7feleljétek nekik: Elfogyott a Jordán vize az Úr szövetségének ládája előtt, amikor átment rajta: azért tették ide ezeket a köveket örök emlékül Izrael fiai számára.«
8Úgy tettek tehát Izrael fiai, amint Józsue meghagyta nekik: kivittek a Jordán medrének közepéből Izrael fiai számának megfelelően tizenkét követ, amint az Úr megparancsolta nekik, arra a helyre, ahol a tábort felütötték, s ott letették azokat. 9Ugyanakkor másik tizenkét követ Józsue a Jordán medrének közepén helyezett el, ott, ahol a szövetség ládáját vivő papok álltak: ott is vannak mind a mai napig. 10A papok, akik a ládát vitték, mindaddig a Jordán közepén maradtak, míg végbe nem ment mindaz, amit az Úr Józsuéval a népnek mondatott és Mózes neki meghagyott, és a nép sietve át nem ment. 11Amikor aztán mindnyájan átmentek, átment az Úr ládája is és a papok a nép élére vonultak. 12Rúben és Gád fiai, valamint Manassze fél törzse felfegyverkezve vonultak Izrael fiainak élén, úgy, ahogy Mózes megparancsolta nekik: 13negyvenezer harcos vonult fel csapatokban és csatarendben Jerikó városának síksága és mezősége felé.
14Ezen a napon emelte fel az Úr Józsuét egész Izrael előtt, hogy úgy tiszteljék, mint ahogyan Mózest tisztelték, amíg élt. 15Végül azt mondta az Úr neki: 16»Parancsold meg a papoknak, akik az Úr ládáját viszik, hogy jöjjenek fel a Jordánból.« 17Ő meg is parancsolta nekik: »Jöjjetek fel a Jordánból.« 18Amikor aztán azok, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, feljöttek, és a szárazföldön kezdtek járni, visszatért a víz a medrébe, és úgy folyt, ahogy azelőtt szokott.
19Az első hónap tizedik napján jött fel a nép a Jordánból és Gilgálban, Jerikó városától keletre ütöttek tábort. 20Ekkor Józsue felállította Gilgálban azt a tizenkét követ, amelyet a Jordán medréből kihoztak 21és azt mondta Izrael fiainak: »Ha majd az elkövetkező időkben fiaitok megkérdezik apjukat, s azt mondják nekik: ‘Mire valók ezek a kövek?’ – 22adjátok tudtukra és mondjátok: Száraz medren jött át Izrael a Jordánon, 23mert az Úr, a ti Istenetek kiszárította a vizét a színetek elől, míg át nem jöttetek, 24úgy, mint ahogy egykor a Vörös-tengerrel cselekedett, amikor kiszárította, míg át nem jöttünk rajta, 25hogy a föld minden népe megismerje az Úr nagyon erős kezét, ti pedig féljétek az Urat, a ti Isteneteket minden időben.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,1 Több hagyomány keveredik ebben az elbeszélésben: a 12 emlékkő eredetét kétszer mondja el, és a Jordánon való átkelést is újra elbeszéli.

4,19 Gilgál jelentése »kő-kör«, nevét az itt leírt emlékkövekről kapta. A »honfoglalás ünnepének« körmenete a gilgáli szentélyből indult a Jordán felé. Gilgálban gyűjtötték a Józs 1-12 alapját képező hagyományokat is.

Előző fejezet Következő fejezet