Keresés a Bibliában

11Mert ő az embernek tettei szerint fizet,
és mindenkinek útja szerint viszonoz;

12mert valóban, Isten nem kárhoztat ok nélkül,
s a Mindenható nem ferdíti el az igazságot!

KNB SZIT STL BD RUF KG


13s tiéd, Uram, az irgalom;
És te megfizetsz kinek-kinek
cselekedetei szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

62,13 Vö. Mt 25, 31-46. – Az ÚSz gyakran idézi: Mt 16,27; Róm 2,6; 2 Tim 4,14; Jel 2,23; 22,12.


2Ő így válaszolt nekik: »Amikor beesteledik, azt mondjátok: ‘Jó idő lesz, mert vöröslik az ég.’ 27Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek tettei szerint. (Zsolt 62,13) 10Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.

KNB SZIT STL BD RUF KG