Keresés a Bibliában

24

1Nincsenek az idők elrejtve a Mindenható elől,
de akik ismerik őt, nem tudják ítélete napjait.

2Vannak, akik odébb tolják a határokat,
elrabolnak nyájakat, hogy legeltessék azokat;

3elhajtják az árvák szamarát,
zálogul elveszik az özvegy marháját,

4lelökik a szegényt az útról
s elnyomják a föld nyomorultjait mind.

5Mások, mint a vadszamár a vadonban, úgy mehetnek dolgukra,
leshetik a prédát,
s a puszta nyújt élelmet gyermekeiknek,

6más mezején kell aratniuk,
s a gonosz szőlőjében szüretelniük,

7mezítelenül, ruha nélkül hálnak,
és nincs a hidegben takarójuk.

8Áznak a hegyi záporoktól,
minthogy nincs födelük, a sziklához simulnak.

9Erőszakot tesznek, kifosztják az árvát,
megrabolják a szegény népet.

10Ezek pedig mezítelenül, ruha nélkül járnak
s éhesen hordják a kévéket,

11falaik között olajat sajtolnak,
taposnak a sajtóban és mellette szomjaznak,

12a városban halálra váltak nyögnek,
feljajdul a megsebzettek lelke,
de Isten nem ügyel könyörgésükre.

13Ezek a fény ellen lázadozók,
akik nem ismerik az ő útjait,
és nem járnak ösvényein:

14reggeli szürkületben kel a gyilkos,
megöli a szegényt és a nyomorgót,
éjjel pedig elmegy tolvajnak.

15A házasságtörő szeme az alkonyatot lesi,
és mondja: ‘Nem lát senki szeme,
s az elleplezi az arcot.’

16Betörnek a sötétben a házakba,
amelyeket nappal megjelöltek maguknak,
és nem akarnak napvilágról tudni.

17Ha hirtelen feltűnik a hajnal, halál árnyékának vélik,
a sötétben pedig úgy járnak, mintha nappal lenne.

18‘Könnyű az a víz színén.
Átkozott a birtokrésze a földön,
szüretelő nem veszi útját a szőlője felé.

19Szárazság és hőség eltünteti a hó vizét,
az alvilág pedig a bűnösöket.

20Az anyaöl megfeledkezik róla,
férgek az ő finom falatja;
nem marad emlékezetben,
összetörik, mint a gyümölcstelen fát.

21Magtalannal barátkozik, aki nem szül,
és nem tesz jót az özveggyel.

22Lerántja a hatalmasokat erejével,
de amikor áll, sem biztos életében.

23Isten alkalmat ad neki bűnbánatra,
de ő kevélyen visszaél vele;
szeme azonban az ő útjain van.

24Kimagaslanak egy időre, de nem lesznek állandók,
lehajtják és letépik őket, mint a többit,
és levágják, mint a kalász fejét.’

25Talán nincs ez így? Ki hazudtol meg engem?
és ki veszi semmibe szavamat?«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,14 Jób panaszkodik, hogy Isten igazságtalanul büntette őt. Eliú azt válaszolja, hogy Isten tervei nagyszerűbbek annál, hogy az ember fölfoghatná őket. Isten különböző módokon tud az emberekhez közeledni, prófétai látomással (15-18.v.), evilági próbákkal, különféle betegségekkel (19-22.v.) és a szent vezetők vagy barátok vagy tanácsadók szavával (23-28.v.). Mindezt nem mindig azért teszi, hogy megbüntesse, hanem hogy ne hagyja bűnbe esni, vagy hogy próbára tegye a jóban.

Előző fejezet Következő fejezet