Keresés a Bibliában

22 1És felelt a temáni Elifáz, és így szólt:

2»Lehet-e az embert Istenhez hasonlítani,
még ha tökéletes is tudása?

3Mi haszna van Istennek, ha igaz vagy,
mit nyer azzal, ha utad tökéletes?

4Talán istenfélelmed miatt fenyít meg téged
és száll veled perbe,

5és nem inkább nagy gonoszságod miatt,
véghetetlen bűneid miatt?

6Mert ok nélkül vettél zálogot testvéreidtől,
elvetted a ruhát a mezítelenektől,

7nem adtál vizet a fáradtnak
s az éhestől megtagadtad a kenyeret,

8karod erejével vetted a földet birtokodba,
a legerősebb címén birtokoltad,

9az özvegyeket üres kézzel menesztetted,
az árvák karjait összezúztad.

10Tőrökkel vagy ezért körülvéve,
és félelem háborít meg hirtelen.

11Azt hitted, hogy nem látsz sötétséget,
s az árvíz rohama el nem borít?

12‘Nem gondolod meg, hogy Isten magasabb az égnél
s a csillagok teteje fölé emelkedik?’

13És mondod: ‘Mit tud az Isten?
A felhők homálya mögül tehet-e igazságot?

14Felhők leplezik, és nem látja dolgainkat,
ő az ég szélén jár-kel!’

15Vajon az ősvilág ösvényét követed,
amelyet gonosz férfiak tapostak,

16akiket idő előtt ragadtak el,
és áradás mosta el talajukat?

17Azt mondták Istennek: ‘Hagyj minket békében!’
S úgy gondolták, hogy a Mindenható tehetetlen,

18pedig ő betöltötte házaikat javakkal.
Gondolatuk távol legyen tőlem!

19Látják ezt az igazak és örvendeznek,
s az ártatlan kigúnyolja őket.

20‘Nemde semmivé lett dölyfük,
és maradékukat tűz emésztette.’

21 Légy tehát Vele jóban és békességben,
ennek majd igen jó gyümölcsét látod.

22Fogadd el szájából a tanítást
és tedd el szavait szívedbe!

23Ha visszatérsz a Mindenhatóhoz, ha megalázod magadat,
s eltávolítod a bűnt a sátradból,

24ha olyannak veszed az aranyat, mint a port,
s az ófírt, mint a patak kavicsait,

25akkor a Mindenható lesz aranykincsed,
és ő lesz ezüstöd bőségben.

26Mert akkor a Mindenhatóban találsz gyönyörűséget,
és Istenhez emelheted arcodat.

27Ha könyörögsz hozzá, meghallgat,
és megadhatod, amit fogadtál.

28Amit felteszel magadban, sikerül,
és útjaidon fény ragyog,

29mert aki megalázza magát, dicsőségben lesz,
s aki lesüti szemét, üdvösséget lel,

30az ártatlan megszabadul,
megmenekül keze tisztasága miatt.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,6 Elifáz felsorolja Jób feltételezett bűneit, amelyekre már Szófár is burkolt célzást tett (20,19-21).

22,29 Itt is szövegromlással állunk szemben. Így is lehetne fordítani: »(Isten) a fennhéjázó gőgöst megalázza, de megsegíti azt az embert, aki alázatosan lesüti szemét, megmenti az ártatlant; kezeid legyenek tiszták, és megmenekülsz«. Más szóval: aki megalázza magát, azt Isten megsegíti; Isten megmenti az ártatlan embert; az ember a keze (tettei) tisztasága által menekül meg.

Előző fejezet Következő fejezet