Keresés a Bibliában

12 1Erre Jób így válaszolt:

2»Tehát csak ti vagytok-e emberek,
és veletek kihal a bölcsesség?

3Nekem is van eszem, úgy mint nektek;
nem is vagyok nálatok alábbvaló,
mert ki nem tudja azt, amit ti tudtok?

4Kikacagja a saját barátja
azt, aki Istenhez kiáltott és meghallgatást talált!
Kinevetik az igaz jámborságát!

5A balsorsnak megvetés jár! – gondolja a jómódban élő;
rúgás vár azokra, akiknek lába megingott.

6Bőséget élveznek a garázdák sátrai,
és bizton vannak, akik Istent ingerlik,
holott ő adott mindent kezükbe.

7Kérdezd meg csak a barmokat, és megtanítanak,
az ég madarait, majd megjelentik neked,

8szólj a földnek, és elmondja neked,
s elbeszélik a tenger halai.

9Ki ne tudná mindezek közül,
hogy ezeket az Úr keze alkotta.

10Az ő kezében van minden élőlény párája
és minden emberi testnek lelke!

11Nemde a szavakat a fül vizsgálja,
miként az ízt a falatozó ínye!

12‘A vénekben lakozik a bölcsesség,
s a hosszú életben az okosság’.

13De Nála van a bölcsesség és az erő,
övé a tanács és az okosság.

14Ha ő leront, nincs aki felépítsen,
ha valakit elzár, nincs aki szabadon bocsássa.

15Ha visszatartja a vizeket, minden elszárad,
ha elereszti őket, feldúlják a földet.

16Nála van az erő és az előrelátás,
ismeri a csalót s a megcsaltat egyaránt;

17balga végre viszi a tanácsadókat,
és elveszi a bírák eszét;

18feloldja a királyok övét,
és kötelet fon derekukra;

19papokat elhurcol dicstelenül,
és kiforgatja a hatalmasokat.

20Elváltoztatja az igazmondók ajkát,
és elveszi az öregek eszét.

21Gyalázatot áraszt a fejedelmekre,
és felemeli az elnyomottakat.

22Elveszi mélységes dolgokról a sötétség leplét,
és napvilágra hozza a halál árnyékát;

23naggyá tesz népeket és romlást hoz rájuk,
a bukottakat pedig talpra állítja;

24megfosztja a belátástól a föld népének vezéreit,
megtéveszti őket, hogy hiába bolyongjanak járatlan úton;

25tapogatnak a sötétben, világosság nélkül,
támolyogni engedi őket, mint a részegeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,5 Az a felfogás, hogy minden csapást valamilyen bűn büntetése, arra a gondolatra vezetheti az igazakat, hogy a bajbajutott ellen forduljanak. Valószínűleg ez az értelme ennek a versnek is, amely feltehetően a szövegromlás miatt több változatban maradt ránk. – Akiknek lába megingott: a szenvedők.

Előző fejezet Következő fejezet