Keresés a Bibliában

7Egy rövid szempillantásra elhagytalak,
de nagy irgalommal összegyűjtelek.

8Haragom túláradásában
elrejtettem arcomat előled egy szempillantásra,
de örök kegyelemmel megkönyörültem rajtad
– mondja a te megváltód, az Úr.

25

1Uram, te vagy az én Istenem,
magasztallak téged, dicsőítem nevedet,
mert csodákat műveltél,
rég eltervezett, biztos és igaz dolgokat.

26

1Azon a napon majd ezt az éneket éneklik
Júda földjén:
»Erős városunk van nekünk,
oltalmul szolgál kőfal és bástya.

22Így szól Urad, az Úr,
és Istened, aki perbe száll népéért:
»Íme, kiveszem kezedből a kábító kelyhet,
haragom serlegét;
nem iszod azt többé.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 A város jelképe minden istenellenes kultúrának (vö. Ter 11,1-9).

26,1 A végidő megváltottjainak éneke.