Keresés a Bibliában

23Ujjongjatok, egek, mert az Úr cselekedett,
kiáltsatok, földnek mélységei!
Ujjongásban törjetek ki, hegyek,
erdő és minden fa benne!
Mert megváltotta az Úr Jákobot,
és Izraelben fog megdicsőülni.

24Így szól az Úr, a te megváltód,
aki formált téged az anyaméhtől fogva:
»Én vagyok az Úr,
aki alkottam mindent,
aki egyedül feszítettem ki az eget,
és szilárdítottam meg a földet;
ki volt velem?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

44,24 Izrael hite Istenről nem elvont kijelentések Őróla, hanem az élő Isten önfeltárásán alapszik.