Keresés a Bibliában

5Ne félj, mert én veled vagyok!
Napkeletről elhozom ivadékaidat,
és napnyugatról is összegyűjtelek.

18De én ismerem tetteiket és gondolataikat, és eljövök, hogy összegyűjtsek minden nemzetet és nyelvet; eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

66,18 A pogány népek is Jeruzsálembe jönnek, és egyesek közülük papként szolgálnak majd a templomban. Tarzis Spanyolországban, Púl és Lúd Afrikában, Mesek és Tubál a Fekete-tengernél vannak, Jáván az ión görögöket jelenti, Rós helye ismeretlen.


10Te azért ne félj, szolgám, Jákob
– mondja az Úr –,
és ne rettegj, Izrael!
Mert íme, én megszabadítalak téged a távolból,
és ivadékaidat fogságuk földjéről;
visszatér Jákob, és nyugalmat talál,
gondtalanul él, és nem rémíti senki.

26Mert népem között istentelenek találhatók:
leselkednek, ahogy lehajolnak a madarászok,
csapdát állítanak, embereket fognak meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,26 Izrael bűneinek felsorolása indokolja, hogy Istennek közbe kell lépnie, és büntetnie kell.