Keresés a Bibliában

8De te, Izrael, az én szolgám,
Jákob, akit kiválasztottalak,
barátomnak, Ábrahámnak ivadéka,

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

41,8 Isten a múltról (Ábrahámról) beszél, amelyből Izrael megértheti a jelenét.