Keresés a Bibliában

3Ezért van tele fájdalommal ágyékom,
görcsök fogtak el, mint a szülő asszony görcsei;
összeroskadtam attól, amit hallottam,
megrémültem attól, amit láttam.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Rettegés fogta el őket ott,
s a vajúdó asszonyéhoz hasonló gyötrelem.

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Elgyengült Damaszkusz, futásnak eredt,
és rémület vett erőt rajta;
szorongás és fájdalmak fogták el,
mint a szülő asszonyt.

43Hallotta hírüket Babilon királya, és lehanyatlott a keze; szorongás fogta el, gyötrelem, mint a szülő asszonyt.

KNB SZIT STL BD RUF KG