Keresés a Bibliában

19Életre kelnek majd halottaid,
holttestük feltámad.
Ébredjetek és ujjongjatok, akik a porban laktok!
Mert világosság harmata a te harmatod,
és a föld újjászüli az árnyakat.

18Meghallják majd azon a napon
a süketek a könyv igéit,
s a homály és sötétség után
a vakok szeme látni fog.

5Akkor majd kinyílik a vakok szeme,
és a süketek füle megnyílik.

6Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas,
és ujjong a néma nyelve;
mert vizek fakadnak a pusztában,
és patakok a sivatagban.

61

1Az Úristen lelke van rajtam,
mert felkent engem az Úr,
elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket;
hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást,
és a vakoknak a látást;

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

26,19 A »tieid«, vagyis Izrael fiai, feltámadnak a halálból.

61,1 A próféta önmagáról és küldetéséről beszél.