Keresés a Bibliában

22A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. 25Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint!

KNB SZIT STL BD RUF KG