Keresés a Bibliában

4 1»Te pedig, emberfia, végy magadnak egy téglát, tedd magad elé, és rajzold rá Jeruzsálem városát; 2rendezz ellene megszállást, építs sáncokat, emelj töltést, verj ellene tábort és helyezz el köröskörül faltörő kosokat. 3Aztán fogj egy vasserpenyőt és tedd vasfalként magad és a város közé; nézz arra merev tekintettel, legyen az megszállás alatt és vedd körül. Jel ez Izrael háza számára!
4Aztán feküdj a baloldaladra, és helyezd rá Izrael házának gonoszságait, a napok száma szerint, amelyeken át rajta fekszel; és vedd magadra gonoszságaikat. 5Én pedig rád teszem gonoszságuk éveit a napok száma szerint, háromszázkilencven napot, hogy Izrael házának gonoszságát hordozd. 6S miután betöltötted ezeket, feküdj a jobb oldaladra, és vedd magadra Júda házának gonoszságát negyven napon át; egy napot egy esztendő helyett, egy napot, mondom, egy esztendő helyett teszek rád. 7Te pedig fordítsd tekintetedet Jeruzsálem megszállására, és kinyújtott karral prófétálj ellene. 8Íme, én megkötözlek téged, hogy meg ne fordulhass egyik oldaladról a másik oldalra, míg be nem töltöd ostromod napjait.
9Egyúttal végy magadnak gabonát és árpát, babot és lencsét, kölest és tönkölyt; tedd ezeket egy edénybe és készíts magadnak kenyereket ama napok száma szerint, amelyeken oldaladon fogsz feküdni; háromszázkilencven napig edd azt. 10Ételed pedig, amellyel majd táplálkozol, húsz sékel súlyú legyen naponként; ezt edd időről időre. 11Vizet mérték szerint igyál, egy hín hatodrészét; ezt idd időről időre. 12Hamuban sült árpakenyér gyanánt edd azt; és fedd be szemük láttára széklettel, amely embertől való.« 13Akkor így szólt az Úr: »Így fogják enni Izrael fiai az ő tisztátalan kenyerüket a nemzetek között, amelyek közé kivetem őket!« 14Erre én így szóltam: »Jaj, Uram, Istenem! Íme, még nem voltam tisztátalan; hullát és amit vadállat szaggatott szét, nem ettem ifjúkorom óta mindeddig, és semmiféle tisztátalan húst sem vettem még a számba!« 15Erre Ő azt mondta nekem: »Íme, megengedem, hogy ökörtrágyán készítsd el kenyeredet emberi széklet helyett.« 16Majd azt mondta nekem: »Emberfia, íme, összetöröm a kenyér botját Jeruzsálemben; súly szerint és rettegve eszik majd a kenyeret, és mérték szerint és szorongva isszák majd a vizet, 17úgyhogy ha majd elfogy a kenyér és a víz, mindenki felebarátjára roskad, – és elsorvadnak gonoszságaik miatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,1 Nem egy hasonló várostérképet találtak a régészek Babilonban.

4,4 A bal oldal, ha a próféta keletre néz, észak; az északi országrésznek felel meg. 390 év telt el a templom felszentelése óta, ui. akkor kezdődött Izrael bűne. A 40 év a babiloni fogságra utal. 390+40=430, az egyiptomi szolgaság évei (vö. Kiv 12,40).

4,10 20 sékel kb. 230 gramm.

4,11 1/6 hín kb. 1 liter.

4,16 A »kenyér botja« a rúd, melyre a kerek kenyereket felakasztották.

Előző fejezet Következő fejezet