Keresés a Bibliában

Gyászének Tíruszról, a pompás hajóról

27 1És az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Te tehát, emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról, 3és mondjad Tírusznak, aki a tenger bejáratainál lakik, s kereskedést folytat a népekkel számos sziget felé: Így szól az Úr Isten:
Ó Tírusz, te azt mondod:
‘Tökéletes szépségű vagyok én, 4a tenger szívében lakom!’
Szomszédaid, akik felépítettek,
tökéletes szépségűvé tettek. 5A Szánir ciprusfájából építettek téged,
és egész bordázatodat a tenger számára;
a Libanonról hoztak cédrust,
hogy árbocot készítsenek neked. 6Evezőidet básáni tölgyekből gyalulták,
gerendázatodat indiai elefántcsontból készítették neked,
fülkéidet Itália szigeteinek fájából. 7Vitorláidat egyiptomi tarka bisszusból szőtték,
hogy árbocra helyezzék;
kék és vörös bíbor Elisa szigeteiről
lett a te fedélzeted. 8Szidon és Árád lakói
voltak evezőseid;
bölcs férfijaid, ó Tírusz,
lettek kormányosaid. 9Gebál vénei és bölcsei adtak hajósokat,
hogy gondját viseljék sokféle árudnak;
a tenger hajói és hajósai mind
kereskedő népedhez tartoztak. 10Perzsák, lídiaiak és líbiaiak voltak seregedben
harcos férfijaid;
pajzsot és sisakot akasztottak fel benned,
hogy ékessé tegyenek. 11Árád fiai és hadsereged falaidon voltak körös-körül; s az őrök, akik tornyaidban voltak, körös-körül falaidra akasztották tegzüket; ők tették teljessé szépségedet. 12Veled kereskedtek a karthágóiak egész gazdaságuk nagyságával; ezüsttel, vassal, ónnal és ólommal árasztották el vásáraidat. 13Jáván, Tubál és Mosok veled kereskedtek; rabszolgákat és ércedényeket hoztak népednek. 14Togorma házából lovakat, paripákat és öszvéreket hoztak piacodra. 15Veled kereskedtek Dedán fiai, számos sziget árut juttatott kezednek; elefántcsontot és ébenfát adtak cserébe értékeidért. 16Veled kereskedett Szíria, mert oly sok volt az árud; drágakövet, bíbort, hímes ruhát, bisszust, selymet és rubint kínáltak vásáraidon. 17Veled kereskedett Júda és Izrael földje elsőrangú gabonával; balzsamot, mézet, olajat és gyantát kínáltak vásáraidon. 18Veled kereskedett Damaszkusz – mert oly sok volt az árud, mert oly nagyszámú volt mindenféle javad – finom borral és legszebb színű gyapjúval. 19Vedán, Jáván és Uzál vert vasat kínált vásáraidon; mirha, gyanta és illatos nád volt áruid között. 20Veled kereskedett Dedán nyeregszőnyegekkel. 21Arábia és Kedár minden fejedelme közvetítő kereskedést űzött veled; bárányokkal, kosokkal, gödölyékkel jöttek hozzád kereskedőid. 22Veled kereskedtek Sába és Reema árusai is mindenféle elsőrangú illatszerrel, drágakővel, arannyal, amelyet vásárodon kínáltak. 23Veled kereskedtek Hárán, Kene és Eden; Sába, Asszúr és Kelmád árusaid voltak. 24Ezek kereskedtek veled sokféle áruval, kék bíbortakarókkal, tarka hímzésekkel, becsomagolt, kötelekkel átkötött, értékes kincsekkel; cédrusfát is szolgáltattak kereskedésedhez. 25Tengeri hajóid az elsők voltak kereskedésedben,
és beteltél, egészen dicsőséges lettél a tenger szívében. 26A nagy vizekre vittek téged evezőseid;
a keleti szél összerombolt a tenger szívében. 27Gazdagságod, kincseid és sokféle javad,
hajósaid és kormányosaid,
akik felszerelésednek gondját viselik, népedet vezetik,
úgyszintén harcos férfijaid is,
akik benned vannak, benned levő sokaságoddal:
elmerülnek a tenger szívébe
romlásodnak napján. 28Kormányosaid kiáltásának hangjától
megremegnek a hajóhadak; 29Leszállnak hajóikról
az evezősök mindnyájan,
a hajósok és a tenger kormányosai mind
a szárazföldre lépnek, 30És jajgatnak miattad nagy szóval,
keservesen kiáltanak,
és port hintenek fejükre,
hamuval hintik meg magukat. 31Miattad kopaszra nyírják magukat,
és szőrruhába öltöznek;
megsiratnak lelkük keservében
keserves sírással. 32Gyászéneket kezdenek fölötted,
És megsiratnak téged:
‘Mi volt hasonló Tíruszhoz, mely némaságba merült
a tenger közepén? 33A tengerről jövő áruiddal
kielégítettél sok népet;
kincseid és népeid nagy számával
gazdagokká tetted a föld királyait. 34Most összetörtél, eltűntél a tengerről;
a mélységes vizekben
merült el gazdagságod,
benned levő sokaságod. 35A szigetek lakói valamennyien
megdöbbennek feletted,
és királyaik megborzadnak félelmükben mindnyájan,
elváltoznak színükben. 36Süvöltenek feletted a népek kereskedői:
semmivé lettél, és nem leszel soha többé.’«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF