Keresés a Bibliában

8Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül ez a kegyelem: hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, 9és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben, 10hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. 11Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. 12Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez. 14Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, 15akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön: 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, 17hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, 19és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek Isten egész teljességével.

KNB SZIT STL BD RUF KG