Keresés a Bibliában

22Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára, (Zsolt 8,7) 23amely az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,22 A Krisztus Titokzatos Testéről szóló csodálatos tanítás olvasható itt. Annak teljessége: az Egyházat mondhatjuk Krisztus teljességének, mert Krisztus általa öleli magához a világot, általa valósítja meg megváltó művét a világban. A mindent mindenben kifejezés a korlátok nélküli teljességet akarja kifejezni.