Keresés a Bibliában

8

1Elér tehát erejével egyik határtól a másikig,
s a mindenséget üdvösen igazgatja.

2Őt szerettem
és kerestem ifjú koromtól,
s azon voltam, hogy kedvesemmé tegyem,
és szerelmes lettem szépségébe.

3Nemes származásával dicsekszik,
mivel Istennel együtt lakik.
A mindenség Ura megkedvelte,

4mert be van avatva Isten ismeretébe,
és műveiben ő a tanácsadója.

5Ha pedig a gazdagság kívánatos az életben,
mi gazdagabb a mindeneket alkotó bölcsességnél?

6Ha a megérzés sikerrel munkálkodik,
van-e a létezők között nála különb művész?

7És ha valaki az igazságot kedveli,
fáradságának gyümölcsei kiváló erények,
mert megtanít mértéktartásra és okosságra,
igazságosságra és erősségre,
melyeknél hasznosabb nincs az életben az embereknek.

8Ha pedig valaki gazdag tudást kíván:
ismeri ő a múltat, kifürkészi a jövőt,
ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez,
előre tudja a jeleket s a csodákat,
a korok és időszakok végét.

9Eltökéltem tehát,
hogy őt veszem életem társául,
mert tudtam, hogy tanácsot ad nekem a jóra,
és vigaszom lesz gondok és bánat közepette.

10Dicsőségem lesz miatta a népek előtt,
bár ifjú vagyok, becsületem lesz az öregeknél.

11Az ítéletben elmésnek találnak,
a hatalmasok elámulnak rajtam,
s a fejedelmek arca megcsodál engem.

12Ha hallgatok, megvárnak engem,
ha szólok, felfigyelnek;
ha még tovább beszélek, a szájukra teszik kezüket.

13Ezenfelül általa halhatatlanságban lesz részem,
s örök emléket hagyok az utánam jövőknek.

14Népeket kormányzok, és nemzetek lesznek alattvalóim,

15félelmetes fejedelmek rettegnek, ha rólam hallanak,
a nép között kegyesnek mutatkozom, és a harcban hősnek.

16Megtérve otthonomba, kipihenem magamat oldalán,
mert nincs keserűség a társaságában,
nincsen bosszúság a vele való együttlétben,
csak vígság és öröm.

17Mialatt ezeket magamban fontolgattam,
és szívemben meghánytam-vetettem,
hogy halhatatlanság van a bölcsesség társaságában,

18és nemes gyönyörűség a barátságában,
el nem fogyó gazdagság a keze fáradságában,
okulás a vele való szóváltásban,
és jó hírnév a vele való társalgásban,
körüljártam és kerestem, mint vehetném magamhoz.

19Bár széptermetű ifjú voltam,
és jó lélek jutott osztályrészemül,

20vagy inkább: mivel jó voltam,
hibátlan testbe érkeztem,

21mégis láttam, hogy nem juthatok másként a birtokába,
csak akkor, ha Isten megadja,
– és már ez is bölcsesség volt:
tudni, hogy kinek az adománya az –,
azért az Úr elé járultam, kértem őt,
és szívem mélyéből így szóltam:

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,2 A bölcsesség nemes származású, mert Isten bizalmasa.

8,5 A bölcsesség megtestesíti a görögök négy sarkalatos erényét (igazságosság, okosság, mértékletesség és bátorság).

8,9 A király felsorolja, hogy mi mindent remél a bölcsességgel kötött szövetségétől.

8,19 A test és a lélek különválasztása a görög filozófia hatásának eredménye.

Előző fejezet Következő fejezet