Keresés a Bibliában

7

1Hisz én csak halandó ember vagyok,
hasonló a többihez,
ivadéka a földből alkotott elsőnek.
Anyám méhében formálódtam én is testté,

2tíz hó folyamán álltam össze a vérben,
a férfi magvából, az egyesülés gyönyöréből.

3Születésem után én is a közös levegőt szívtam,
ugyanolyan földre estem, mint mások,
első szavam sírás volt, mint a többieké.

4Pólyában neveltek sok vesződséggel,

5mert a királyok közül egy sem kezdte másképp az életét.

6Mindenki számára egy a belépés az életbe, s egy a távozás!

7Ezért könyörögtem,
és okosság adatott nekem,
imádkoztam, és eljött hozzám a bölcsesség lelke.

8Többre becsültem azt országnál és trónnál,
s a gazdagságot hozzá mérve semminek tartottam,

9nem tettem vele egy sorba drágakövet,
mert minden arany hozzá képest csak kevés homok,
s az ezüst mellette csupán sárnak számít.

10Egészségnél, szépségnél jobban szerettem,
s eltökéltem, hogy világosságul használom,
mert a fénye soha el nem alszik.

11De vele együtt a többi jó is hozzám jött,
és mérhetetlen gazdagság volt a kezében.

12Én pedig örvendtem mindnek,
mivel a bölcsesség volt a vezérük,
de nem tudtam, hogy mindezeknek ő az anyja!

13Csalárdság nélkül sajátítottam el,
és irigység nélkül adom tovább.
Nem rejtem el gazdagságát,

14mert kifogyhatatlan kincs az az embernek.
Akik vele éltek, megszerezték Isten barátságát,
mert a fegyelem adományai ajánlották őket.

15Nekem pedig adja meg Isten,
hogy bölcsen beszéljek,
és gondolkodjam ahhoz méltón, aminek részese lettem,
mivel ő a bölcsesség útmutatója,
s egyben a bölcsek irányítója,

16hisz kezében vagyunk mi is, meg szavaink is,
és minden értelmesség, ügyesség és fegyelem.

17Mert ő adta nekem a dolgok igaz tudását,
hogy értsem a világ szerkezetét, az elemek erejét,

18az idők elejét, végét és közepét,
a napfordulat változását, az évszakok váltakozását,

19az évek körforgását, a csillagok állását,

20az állatok természetét, a vadállatok dühét,
a szelek erejét, az emberek gondolkodását,
a növények különféleségét, a gyökerek erejét.

21Ami rejtve van s ami látható, megismertem,
mert a mindenség művésze, a bölcsesség, megtanított rá!

22Benne ugyanis lélek van:
értelmes és szent,
egyetlen, sokféle és finom,
ékesen szóló, gyors és szeplőtelen,
biztos, kellemes, jót kedvelő és éles,

23akadályt nem ismerő, jótékony,
emberbarát, kegyes, állhatatos, szilárd,
minden erővel teljes, mindent látó,
minden szellemen átható,
az értelmeseken, tisztákon, legfinomabbakon.

24Mert minden gyorsnál gyorsabb a bölcsesség,
tisztaságánál fogva mindenen áthatol,

25mert Isten erejének lehelete,
s a mindenható Isten dicsőségének tiszta csordulása.
Nincs benne semmi szenny,

26mert az örök világosság kisugárzása,
Isten fölségének szeplőtelen tükre
és jóságának képmása.

27Bár egymagában van, mindent megtehet,
bár egyedül marad, mindent megújít,
nemzedékről-nemzedékre betér a szentek lelkébe,
s őket Isten barátaivá és prófétákká avatja.

28Mert Isten csak azt szereti,
aki a bölcsesség bizalmasa,

29mivel az ékesebb a napnál
és minden csillagképnél,
a fényhez hasonlítva különb annál is,

30mert azt felváltja az éjjel,
a bölcsességen azonban nem vesz erőt a gonoszság!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 A szöveg uralkodóknak van címezve, de mindenkinek szól.

7,2 A »tíz hónap« természetesen holdhónap (és a megkezdett hónapokat is egésznek számolták).

7,7 Vö. 1Kir 3,6-9. Az »okosság« és »a bölcsesség lelke« ugyanazt jelenti.

7,17 A bölcs mindent megért, tudása a görögök minden tudományát felülmúlja: ismeri a világ felépítését, az elemek működését, a történelem korszakainak kezdetét és végét, a napfordulók törvényeit (asztronómia), az év lefolyását, az állatokat, a démoni erőket, amelyek az emberre hatással vannak, az emberek gondolatait (pszichológia), a növényeket (botanika és gyógyítás).

7,21 A szerző a bölcsesség 21 tulajdonságát (utalás a szent számokra: 3x7) sorolja fel. A görög filozófia néhány, itt felsorolt jelzőt a logosznak tulajdonított. Az Újszövetség Jézust nevezi Isten Bölcsességének (vö. Mt 11,19; Lk 11,49; 1 Kor 1,24-30).

Előző fejezet Következő fejezet