Keresés a Bibliában

6

1Hallgassatok tehát, királyok és értsetek!
Okuljatok, akik kormányozzátok a föld határait!

2Figyeljetek ti, akik sokaság fölött uralkodtok,
és népek nagy számával hivalkodtok!

3Mert az Úrtól nyertétek a hatalmat,
s a Fölségestől az uralmat,
aki számonkéri tetteiteket,
és kifürkészi terveiteket;

4mert, noha országa szolgái vagytok,
nem ítéltetek igazul,
nem tartottátok meg az igazság törvényét,
és nem jártatok Isten akarata szerint.

5Iszonyúan és hamar megjelenik nektek,
mert szigorú ítélet vár a hatalmon levőkre!

6A kicsiny ugyanis irgalmat talál,
de kemény fenyítés vár a hatalmasokra,

7mert Isten nem tart senki személyétől,
és nem fél senki rangjától,
hisz a kicsinyt is, a nagyot is ő alkotta,
s egyaránt viseli gondját mindegyiknek.

8Az erősekre azonban szigorúbb vizsgálat vár!

9Hozzátok szól tehát szavam, ti királyok,
hogy bölcsességet tanuljatok, és el ne essetek!

10Mert, akik az igazságot igazságban megtartják,
igazzá lesznek,
s akik megtanulják, védelmezőre találnak.

11Kívánjátok tehát szavaimat,
vágyódjatok utánuk, és okulásban lesz részetek!

12Ragyogó a bölcsesség és hervadhatatlan,
és könnyen meglátják azok, akik szeretik;
akik keresik, meg is találják.

13Eléje megy azoknak, akik vágyódnak utána,
s előre megmutatja nekik magát.

14Aki kora hajnalban keresi, nem kell, hogy fáradjon,
mert a portáján ülve találja.

15Róla elmélkedni tökéletes okosság,
aki érte virraszt, csakhamar gond nélkül lesz,

16mert ő maga jár körül,
s felkeresi azokat, akik hozzá méltók,
vidáman jelenik meg nekik az utakon,
és minden gondolatban találkozik velük.

17Kezdete a legőszintébb vágy az okulás után,

18az okulásra irányuló gond pedig szeretet,
a szeretet pedig törvényeinek teljesítése,
a törvények megtartása pedig a halhatatlanság teljessége,

19a halhatatlanság pedig közel hoz Istenhez,

20a bölcsesség kívánása tehát elvezet az örök uralomhoz.

21Ha tehát kedvetekre van
a trón s a jogar, ti népek fejedelmei,
szeressétek a bölcsességet,
hogy örökké országolhassatok!

22Hogy mi a bölcsesség
és hogyan keletkezett, íme, hirdetem,
nem rejtem el előttetek Isten titkait,
megvizsgálom a teremtés kezdetétől fogva,
napvilágra hozom ismeretét,
és nem hallgatom el az igazságot.

23Nem járok a sápadt irigységgel,
mert annak nincs köze a bölcsességhez.

24A bölcsek nagy száma javára van a világnak,
s az értelmes király erőssége a népnek.

25Okuljatok tehát szavaimon,
majd hasznát látjátok!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Salamon beszél itt a királyokhoz (vö. 1,1), és arra emlékezteti őket, hogy van Valaki, aki náluk is hatalmasabb.

6,12 A szöveg megszemélyesíti az isteni bölcsességet, úgy ábrázolja, mint Isten követét, aki a jóra inti az embereket.

6,17 Ún. lánckövetkeztetés, amely kimutatja, hogy a bölcsesség iránti vágy Isten közelébe vezet, és ezáltal az uralkodáshoz is.

6,22 A sok bölcs ember áldás a világnak.

Előző fejezet Következő fejezet