Keresés a Bibliában

19

1 Az istentelenekre azonban mindvégig ránehezedett a könyörtelen harag,
mert előre tudta, mit tesznek a jövőben:

2hogy miután megengedték távozásukat,
és sebbel-lobbal útnak indították őket,
megbánják majd, és üldözik őket.

3Még a gyásszal voltak elfoglalva,
még jajgattak a halottak sírjánál,
és máris újabb balga gondolatra jutottak:
mint szökevényeket vették üldözőbe,
akiket könyörögve küldtek el.

4Megérdemelt végzet hajtotta őket ilyen vég felé,
s engedte elfelejteni a történteket,
hogy fenyítésük hátralevő büntetése teljessé legyen,

5és néped csodás módon átkeljen,
ők pedig szokatlan halált leljenek.

6Az egész teremtés ugyanis teljesen ujjáalakult természetében,
hogy parancsaid szolgálatára álljon,
és gyermekeidet sértetlenül megóvja.

7Mert felhő árnyéka borította táborukat,
s ott, ahol azelőtt víz állt, szárazföld bukkant elő:
jól járható út a Vörös-tengerben,
zöldellő mező a nagy mélység közepén.

8Átvonult rajta az egész nép kezed oltalma alatt,
és bámulatos csodáidat szemlélte;

9legelésztek, mint a lovak, szökdeltek, mint a bárányok,
és dicsértek téged, Uram, aki megmentetted őket.

10Visszagondoltak arra, amit átéltek idegen földön;
hogy állati utódlás helyett a föld legyet termett,
és vízi állatok helyett a folyó töméntelen békát ontott,

11aztán pedig madarak szokatlan keletkezését látták,
amikor mohóságtól hajtva csemegét kértek,

12mert vágyuk csillapítására fürj szállt fel a tenger felől.

13De a büntetések sem sújtották a bűnösöket
előzetes jelek, csattogó villámcsapások nélkül.
De méltán is szenvedtek gonosztetteikért,
mert utálatos idegengyűlöletet tanúsítottak.

14Amíg mások nem fogadtak be ismeretlen jövevényeket,
ők jószándékú vendégeket vetettek szolgaságba.

15És még egy: Azokra is ítélet vár,
akik nem fogadták szívesen az idegeneket,

16ők azonban ünnepségek között fogadták be őket,
de miután ugyanazon jogok részesei lettek,
kemény kényszerrel sanyargatták őket.

17De sújtotta is őket a vakság,
úgy, amint azokat ott, az igaz ajtaja előtt,
amikor hirtelen sötétség borult rájuk,
és mindegyikük az ajtaja bejáratát kereste.

18Az elemek ugyanis elváltoztak egymáshoz való viszonyukban,
mint ahogy a húros hangszeren különböző hangok váltakoznak,
noha mindegyiknek zengése ugyanaz marad.
Ez nyilvánvaló a történtek tüzetes szemléletéből.

19Szárazföldi állatok ugyanis vízivzé változtak,
és vízi állatok kimentek a szárazra.

20A tűz felfokozta erejét a vízben,
a víz pedig elfeledkezett oltó természetéről.

21A lángok nem bántották
a bennük járó romlandó állatok testét,
és nem olvasztották fel a könnyen olvadó jó eledelt,
amely jéghez hasonlított.

22Mindezek által ugyanis naggyá és dicsővé tetted, Uram, népedet.
Nem vetetted meg, sőt mindenkor és mindenütt velük voltál!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,6 A szerző filozofikus kifejezésekkel írja le a csodát. Isten újjáalkotta a világot, a föld és a víz (az elemek) határait megváltoztatta.

19,13 Egyiptom bűne nagyobb, mint Szodomáé, mert vendégeket rabszolgává tett. Isten a szodomaiakat vaksággal sújtotta, az egyiptomiak büntetése pedig a sötétség lett.

19,18 A világ alkotóelemei (levegő, föld, víz, tűz) felcserélhetőek, ahogyan más-más hangszeren is eljátszható ugyanaz a dallam. A világ újjáalkotása nem törte meg az eddigi harmóniát.

19,18 »Szárazföldi állatok«: Izrael nyájai és az egyiptomiak lovai; »vízi állatok«: a békák.

19,20 A könyv Isten dicsőítésével zárul.

Előző fejezet