Keresés a Bibliában

11

1Sikerre vezette vállalkozásaikat
szent próféta vezetése mellett:

2átkeltek lakatlan pusztaságon,
és sivár helyeken ütöttek sátort.

3Ellenálltak ellenségeknek,
s megbosszulták magukat ellenfeleiken.

4Szomjúságukban segítségül hívtak Téged,
és vizet kaptak a meredek sziklából,
szomjukat oltották a kemény kőszálból.

5 Amivel ellenségeik bűnhődtek, amikor nem volt innivalójuk,
Izrael fiai annak bőségében örvendeztek,

6s az nekik, amikor szűkölködtek, jótéteményül szolgált.

7Mert a ki nem apadó folyó forrás vize helyett
embervért adtál a gonoszoknak.

8Amíg azok megfogyatkoztak,
büntetésül a megölt kisdedekért,
ezeknek váratlanul bőséges vizet adtál,

9és megmutattad az akkori szomjúsággal,
hogyan magasztalod fel a tieidet
és pusztítod el ellenségeiket.

10Amikor ugyanis megpróbáltatás érte őket,
bár csak enyhe feddésben volt részük,
megtudták, milyen kínokat szenvedtek a harag sújtotta gonoszok.

11Azokat ugyanis, mint intő atya, próbára tetted,
ezeket pedig, mint szigorú király, kérdőre vontad és elkárhoztattad.

12Távol tőlük és jelenlétükben egyaránt kínt szenvedtek,

13mert kétszeres bánat fogta el őket,
és sóhajtottak, amikor a múltakra emlékeztek,

14mert amikor hallották, hogy az, ami nekik bűnhődés,
amazoknak javára szolgált, tudomást szereztek az Úrról,
és csodálták az események végét.

15 Akit egykor gonoszul kitettek és gúnyolva elutasítottak,
azt az események végén megcsodálták;
szomjaztak ők, de nem úgy, mint az igazak!

16Romlottságuk balga vélekedései miatt,
amelyektől félrevezetve esztelen csúszómászókat
és alávaló állatokat imádtak,
büntetésül esztelen állatok raját bocsátottad rájuk,

17hogy megtudják: mindenki azzal bűnhődik,
ami által vétkezik.

18Mert mindenható kezed,
amely a világot a forma nélküli anyagból teremtette,
küldhetett volna ellenük medvét,
bősz oroszlánt seregestől,

19vagy újfajta ismeretlen, dühös fenevadakat,
amelyek tüzes párát lehelnek, sistergő gőzt fújnak,
vagy szemükből rémes szikrát szórnak,

20amelyek nemcsak ártással tudták volna őket tönkretenni,
hanem puszta látásuk is holtra rémítette volna őket.

21De eleshettek volna akár egyetlen lehelettől,
üldözve saját tetteiktől,
elszélesztve hatalmad fuvallatától,
de te mindent mérték, szám és súly szerint rendeztél.

22Csakis neked áll mindig módodban,
megmutatni nagy hatalmadat,
és ki tudna ellene szegülni karod erejének?

23Mert az egész világ olyan előtted,
mint a mérleg mutatója,
mint a földre hulló hajnali harmatcsepp,

24mégis könyörülsz mindenen, mert módodban áll minden,
s elnézed az emberek bűneit a bűnbánatért,

25mert szereted mindazt, ami van,
semmit sem utálsz abból, amit alkottál.
Mert ha gyűlöltél volna bármit is, meg sem teremtetted,
s meg sem alkottad volna.

26Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád,
és hogyan állhatna fenn, amit nem hívtál létre?

27Kímélsz mindent, mivel a tiéd, Uram,
s az élőben leled örömedet!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,15 Egyiptomban sok állatot részesítettek isteni tiszteletben (krokodil, gyík, kígyók). A büntetés ennek megfelelően a békák és a sáskajárás volt.

11,18 A »forma nélküli anyag« kifejezés a görög filozófiából származik, az elemeket (levegő, föld, víz, tűz) jelenti. A szerző bibliai értelemben használja ezt a kifejezést: Isten a rendezett világot alaktalan anyagból formálta (vö. Ter 1,2).

Előző fejezet Következő fejezet