Keresés a Bibliában

13Mert melyik ember ismerheti Isten akaratát,
és ki tudná elgondolni, mit kíván Isten?

14Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok,
és terveink ingatagok,

15mert a romlandó test teher a léleknek,
s a földi sátor lehúzza a sokat tűnődő elmét.

16Alig sejtjük azokat, amik a földön vannak,
csak fáradsággal értjük meg azt, ami szemünk előtt van,
az égieket pedig ki tudná kifürkészni?

17Ki ismerte meg akaratodat,
hacsak te nem adtál bölcsességet,
s el nem küldted szent lelkedet a magasból?

18Így lettek egyenessé a földön levők útjai,
s így tanulták meg az emberek, mi tetszik neked,
hisz a bölcsesség által menekültek meg, Uram,
akik neked kezdettől fogva kedvesek voltak.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,13 Ezekben a sorokban világossá válik, hogy ez az imádság nemcsak egy király könyörgése, hanem minden emberé is.

9,15 Az a tétel, hogy a test visszatartja a lelket, Plátóntól származik.