Keresés a Bibliában

7 1Történt pedig, hogy amikor a király már a palotájában lakott, s az Úr már nyugodalmat szerzett neki mindenfelől valamennyi ellenségétől, 2így szólt a király Nátán prófétához: »Nem látod-e, hogy én cédruspalotában lakom, az Isten ládája pedig bőrök között van?« 17 1Majd azt mondta Ahitófel Absalomnak: »Kiválasztok magamnak tizenkétezer embert és felkerekedem és még ez éjjel üldözőbe veszem Dávidot,

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,1 Ahitófel Dávid azonnali legyilkolása által el akarja kerülni a testvérháborút.


2arról, hogy megesküdött az Úrnak,
fogadalmat tett Jákob erős Istenének:

3»Nem lépek be házam sátorába,
nem megyek föl fekvőhelyem nyugalmába,

4nem engedem szememet aludni,
pilláimat szunnyadozni,

5amíg helyet nem találok az Úrnak,
hajlékot Jákob erős Istenének!«

KNB SZIT STL BD RUF KG