Keresés a Bibliában

13Mi azonban – az ő ígérete szerint – új eget és új földet várunk, ahol igazságosság lakik.
(Iz 65,17) 14Ha tehát, szeretteim, ezeket várjátok, azon legyetek, hogy szeplőtelenül és feddhetetlenül találjon titeket békességben.

KNB SZIT STL BD RUF KG