Keresés a Bibliában

12Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy nyíltsággal beszélünk, 13s nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki leplet helyezett arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. (Kiv 34,33.35) 14De értelmük eltompult. Hisz mind a mai napig, amikor az Ószövetséget olvassák, ott van ugyanaz a lepel, nincs levéve, mert az csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt, mind a mai napig, mikor Mózest olvassák, lepel takarja szívüket. 16De amikor az Úrhoz fordul, elvétetik a lepel. (Kiv 34,34) 17Mert az Úr Lélek, s ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.
(Kiv 16,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG