Keresés a Bibliában

4 1Egy asszony pedig a próféták feleségei közül segítségért kiáltott Elizeushoz, mondván: »Szolgád, a férjem meghalt, s te tudod, hogy szolgád félte az Urat, s íme, eljött a hitelező, hogy elvegye két fiamat, s rabszolgáivá tegye.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,1 Az Illésre és Elizeusra vonatkozó hagyományokat azonos prófétai kör őrizte, így sok esetben előforul, hogy ugyanazt a történetet mindkettőjükről elmondják (vö. 1Kir 17,7-16). Az adósok rabszolgának való eladásáról lásd Ám 2,6; 8,6; Mt 18,25.