Keresés a Bibliában

13Hiszkija király tizennegyedik esztendejében pedig felvonult Szanherib, az asszírok királya Júda valamennyi megerősített városa ellen s bevette őket. 23Nos hát, gyertek uramhoz, az asszírok királyához, s én kétezer lovat adok nektek s lássuk, tudtok-e lovasokat szerezni rájuk?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

18,13 Ez az egész rész bekerült Izaiás könyvébe is (Iz 36,1-39,8)

18,13 Júda is csatlakozott (Izajás intése ellenére, vö. Iz 20,1-6) a filiszteus városok által szervezett asszírellenes lázadáshoz. Szanherib Kr. e. 701-ben ostrom alá veszi Jeruzsálemet. A Júda által fizetett súlyos adókról az asszír évkönyvek is beszámolnak.