Keresés a Bibliában

16 1Pekahnak, Remalja fiának tizenhetedik esztendejében lett Ácház, Jótámnak, Júda királyának fia, királlyá. 2Húsz esztendős volt Ácház, amikor uralkodni kezdett s tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Nem azt cselekedte, ami kedves volt az Úr, az ő Istene színe előtt, mint ahogy atyja, Dávid, 5Ekkoriban feljött Rászin, Szíria királya és Pekah, Remalja fia, Izrael királya, hogy hadakozzanak Jeruzsálem ellen. Ostrom alá is vették Ácházt, de nem tudtak föléje kerekedni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

16,1 Valójában Pekah 7. éve.

16,2 Ácház uralkodásának évei Kr. e. 734-728.

16,5 Damaszkusz és Izrael Júdát is be akarta vonni az Asszíria elleni lázadásba. Mivel Júda elzárkózik, megtámadják (ez az ún. szír-efraimita háború, amelynek kapcsán az Iz 7,1-17 jövendölései elhangzottak). Júda Tiglatpilezert hívja segítségül, aki a 15,29-ben említett hadjárat keretében Damaszkuszt is elfoglalja. Damaszkusz elestével igen fontos Asszíria-elleni védőbástya pusztult el. Júda ezzel a lépésével a saját végzetét is siettette (vö. Iz 8,5-6).