Keresés a Bibliában

8Azok ezt felelték: »Egy ember szőrpalástban és a derekán bőrövvel.« A király erre így szólt: »A tisbei Illés az!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,8 A köpeny a próféták sajátos ruhadarabja (vö. 1 Sám 28,14; 1Kir 19,13.19; 2Kir 2,8.14; Zak 13,4; Mt 3,4).