Keresés a Bibliában

8 1Történt pedig, hogy amikor Sámuel megöregedett, a fiait tette Izrael bíráivá. 2Elsőszülött fiának a neve Joel, a másodiknak a neve Ábia volt; Beersebában bíráskodtak. 3Ám fiai nem jártak az ő útjain, hanem kapzsiságra hajlottak, ajándékokat fogadtak el és elferdítették az igazságot.
4Összegyűlt tehát Izrael minden vénje és elmentek Sámuelhez Ramátába 5és azt mondták neki: »Íme, te megöregedtél, s fiaid nem járnak útjaidon: rendelj királyt fölénk, hogy az bíráskodjon felettünk, mint ahogy minden nemzetnél van.« 6Nem tetszett Sámuel szemének a beszéd, hogy azt mondták: »Adj nekünk királyt, hogy az bíráskodjon felettünk.« Imádkozott tehát Sámuel az Úrhoz. 7Ám az Úr azt mondta Sámuelnek: »Hallgass a nép szavára mindabban, amit neked mond, mert nem téged vetettek el, hanem engem, hogy ne én legyek a királyuk. 8Egészen úgy cselekszenek, ahogy attól a naptól kezdve, hogy kihoztam őket Egyiptomból, egészen eddig a napig cselekedtek: ahogy engem elhagytak, s más isteneknek szolgáltak: úgy cselekszenek veled is. 9Nos tehát hallgass csak szavukra, de figyelmeztesd őket, s fejtsd ki előttük, mihez lesz joga a királynak, aki uralkodni fog rajtuk.«
10Elmondta erre Sámuel az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle, 11és azt mondta: »A következőkhöz lesz joga a királynak, aki uralkodni fog rajtatok: fiaitokat elveszi, szekereihez rendeli, lovasaivá teszi, s a szekerei előtt futtatja; 12ezredeseivé és századosaivá teszi őket, velük szántatja meg mezőit, arattatja le vetéseit, készítteti el fegyvereit és szekereit. 13Lányaitokat kenetkészítőivé, szakácsnőivé és kenyérsütőivé teszi. 14Szántóföldjeiteket, szőlőiteket, legjobb olajfakertjeiteket elveszi és szolgáinak adja. 15Vetéseiteket s szőlőitek termését megtizedeli, hogy azt odaadja udvari tisztjeinek s szolgáinak. 16Rabszolgáitokat s rabszolgálóitokat, legjobb ifjaitokat s szamaraitokat elveszi, s a maga munkájára fogja. 17Aprójószágaitokat is megtizedeli, ti pedig rabszolgáivá lesztek. 18Akkor aztán majd jajveszékelni fogtok királyotok színe előtt, akit választottatok magatoknak, de akkor az Úr nem fog meghallgatni titeket, mert ti kértetek királyt magatoknak.«
19Ám a nép nem akart hallgatni Sámuel szavára, hanem azt mondta: »Nem! Legyen csak király felettünk, 20s legyünk mi is olyanok, mint minden nemzet: királyunk bíráskodjon felettünk, ő járjon élünkön, s ő vívja harcainkat értünk.« 21Amikor Sámuel meghallotta a népnek ezen szavait, elmondta őket az Úr hallatára. 22Erre az Úr azt mondta Sámuelnek: »Hallgass szavukra, s rendelj királyt föléjük.« Azt mondta azért Sámuel Izrael férfiainak: »Egyelőre menjen mindenki a maga városába.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,1 Ez a fejezet annak okait mondja el, hogy miért vezették be a királyság intézményét.

8,1 A karizmatikus jellegű bírói tisztség nem öröklődött (Sámuel fiai sem különbek Héli fiainál), ezért kér királyt a nép. A probléma ez: Izrael így olyanná válhat, mint a többi nép.

8,6 Izrael királyai csupán Isten helytartói. Az ő szavának a király is engedelmességgel tartozik.

8,10 Aki egy intézményben keresi a biztonságát, az jókora részt felad a szabadságából.

8,19 A királyság intézménye által megszűnik Izrael függése az ellenőrizhetetlen karizmatikus vezetéstől.

Előző fejezet Következő fejezet