Keresés a Bibliában

31 1A filiszteusok pedig megütköztek Izraellel és Izrael emberei megfutamodtak a filiszteusok színe elől, s elhullottak sebeikben a Gilboa hegyén. 2Erre a filiszteusok megrohanták Sault és fiait, és megölték Jonatánt, Abinádábot és Melkisuát, Saul fiait.
3Aztán a harc egész súlya Saulra fordult, s az íjászemberek üldözőbe vették, s az íjászok nagyon megsebesítették. 4Ekkor Saul azt mondta fegyverhordozójának: »Vond ki kardodat, s ölj meg, hogy ide ne találjanak jönni ezek a körülmetéletlenek, s meg ne öljenek engem, s csúfot ne űzzenek belőlem.« Fegyverhordozója azonban nem akarta ezt megtenni, mert igen félt. Erre Saul megragadta a kardot, s beléje dőlt. 5Amikor ezt fegyverhordozója látta, azt tudniillik, hogy Saul meghalt, maga is kardjába dőlt, s meghalt vele. 6Így halt meg Saul és három fia, meg a fegyverhordozója, s valamennyi embere azon a napon egyszerre. 7Amikor látták Izraelnek azok az emberei, akik a völgyön túl és a Jordánon túl voltak, hogy az izraelita emberek megfutamodtak, s hogy Saul és fiai meghaltak, elhagyták városaikat és megfutamodtak. Erre a filiszteusok odamentek, s ott is megtelepedtek.
8Másnap aztán elmentek a filiszteusok, hogy kifosszák a megölteket, s megtalálták Sault és három fiát, elterülve a Gilboa hegyén. 9Erre levágták Saul fejét, leszedték fegyvereit és elküldték a filiszteusok földjére, köröskörül mindenfelé, hogy így közöljék a hírt a bálványok templomával és a néppel. 10Aztán elhelyezték fegyvereit az Astarték templomában, tetemét pedig feltűzték Bétsán falára.
11Amikor Jábes-Gileád lakói meghallották mindazt, amit a filiszteusok Saullal cselekedtek, 12vitézlő embereik valamennyien felkerekedtek, egész éjszaka meneteltek, s levették Saul tetemét s fiainak tetemét Bétsán faláról, aztán visszamentek Jábes-Gileádba, és ott elégették. 13Végül vették csontjaikat és eltemették őket Jábes berkében, majd hétnapos böjtöt tartottak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,8 Saul fegyverei győzelmi trófeák lesznek, holttestét meggyalázzák. Bétsán a Jezreel síkságtól délre fekszik.

31,11 Jábes lakói hálásak Saulnak, vö. 11,1.

Előző fejezet