Keresés a Bibliában

13Ezért tehát övezzétek fel elmétek derekát, legyetek józanok, és bízzatok tökéletesen a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor felajánlanak nektek; 14mint engedelmes fiak, nem tudatlanságotok régi vágyaihoz alkalmazkodva, 15hanem a Szent szerint, aki titeket meghívott, magatok is egész életmódotokban szentek legyetek, 16mert írva van: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok!« (Lev 19,2}<fs) 17És ha Atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, járjatok félelemmel zarándokságotok idején, 18tudva, hogy nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból, (Iz 52,3) 19hanem a szeplőtlen és érintetlen Báránynak, Krisztusnak drága vérén, 20akit az Atya ugyan a világ alkotása előtt szemelt ki, de az utolsó időben jelentett ki tiértetek. 21Általa hisztek Istenben, aki őt feltámasztotta a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy Istenben higgyetek és reméljetek.
22Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt testvéri szeretetben. Figyelmesebben, szívből szeressétek egymást, 23újjászületve nem romlandó, hanem romolhatatlan magból Isten élő és örökké megmaradó igéje által,

24mert
minden test olyan, mint a fű,
s minden dicsősége, mint a fű virága:
elszáradt a fű, lehullott a virága,

25Ez pedig az az ige, amelyet hirdettek nektek.
az Úr igéje azonban örökre megmarad
.

KNB SZIT STL BD RUF KG