Keresés a Bibliában

4 1Júda fiai Fáresz, Heszron, Kármi, Húr és Sobál voltak. 2Sobál fia, Rája, Jahátot nemzette, tőle Ahumáj és Laád született. Ezek voltak a száratiták nemzetségei. 3Etám nemzetsége a következő volt: Jezreel, Jesema és Jedebós. Nővérüket Aszálelfúninak hívták. 4Továbbá Fánuel, Gedor atyja, és Ezer, Hósa atyja. Ezek voltak Húrnak, Efrata elsőszülöttjének, Betlehem atyjának fiai. 5Asszúrnak, Tekoa atyjának két felesége volt: Haláa és Naára. 6Naára Oozát, Hefert, Temánit és az ahastaritákat szülte neki. Ezek voltak Naára fiai. 7Haláa fiai Szeret, Zóhár, és Etnán voltak. 8Kósz Ánobot, Szobobát és Aharhélnek, Árum fiának nemzetségét nemzette. 9Jábesz volt a legnevezetesebb a testvérei között; anyja nevezte el Jábesznek, mondván: »Fájdalommal szültem őt,« – 10Jábesz pedig segítségül hívta Izrael Istenét: »Bárcsak megáldanál engem s kiterjesztenéd határaimat s velem lenne kezed s nem engednéd, hogy elnyomjon a baj!« – Isten teljesítette is, amit kért.
11Káleb, Súha fivére, Máhírt nemzette, aki Eston atyja lett. 12Eston pedig Betráfát, Fesszét és Tehinnát, Naás városának atyját nemzette. Ezek voltak Reka férfiai. 13Kenez fiai Otoniel és Szárája voltak. Otoniel fiai Hátát és Maonáti voltak. 14Maonáti Ofrát nemzette. Szárája Joábot, a Mesteremberek völgyének atyját nemzette; ott ugyanis mesteremberek voltak.
15Kálebnek, Jefóne fiának fiai Hír, Éla és Náhám voltak. Éla fia Kenez, 16Jehallelél fiai pedig Zíf, Zífa, Tíria és Aszraél voltak. 17Ezra fiai Jeter, Mered, Éfer és Jálon voltak és nemzette Mirjámot, Sammájt és Jesbát, Estámó atyját 18az ő felesége, Judája pedig Járedet, Gedor atyját, Hébert, Szókó atyját, és Ikutiélt, Zánoe atyját szülte. Ezek voltak Betiának, a Fáraó leányának, akit Mered feleségül vett, a fiai. 19Odája feleségének, aki Náhámnak, Keila atyjának volt a nővére, Gármi és a makátita Estámó voltak a fiai. 20Simon fiai Ámnon, Rinna, Hánán fia, és Tilon, Jesi fiai pedig Zóhet és Benzóhet voltak.
21Selának, Júda fiának fiai voltak: Her, Leka atyja, Laáda, Máresa atyja, a bisszuskészítők házának bétásbeai nemzetségei, 22továbbá Jókim, meg Kozeba polgárai, meg Joás, és Száráf, akik Moáb fejedelmei voltak, meg Jasubi-Lehem, ezek azonban régi dolgok. 23Ezek voltak a Netaimban és Gederában lakó fazekasok. A királynál, az ő szolgálatában laktak ott.
24Simeon fiai Námuel, Jámin, Járib, Zára és Saul voltak. 25Akinek fia Sallum, akinek fia Mapszám, akinek fia Miszma volt. 26Miszma fiai voltak: az ő fia, Hámuel, akinek fia Szakkur, akinek fia Szemei. 27Szemeinek tizenhat fia és hat leánya volt; fivéreinek azonban nem volt sok fiuk, s így az egész nemzetség sem érte el Júda fiainak számát.
28Beersebában, Moládában, Hácar-Suálban, 29Bálában, Ászomban, Tóládban, 30Bátuelben, Hormában, Szikelegben, 31Betmarkabótban, Hácar-Szúszimban, Betberájban és Saárimban laktak. Ezek voltak az ő városaik Dávid királyig. 32Az ő helységeik voltak továbbá Etám, Áen, Remmon, Tóken és Ászán: öt város, 33valamint mindazok a falvak, amelyek e városok körül voltak, egészen Baálig. Ez volt az ő lakóhelyük és telepjegyzékük.
34Továbbá: Mosobáb, Jemlek, Jósa, Amaszja fia, 35meg Joel, és Jéhu, aki annak a Josábjának volt a fia, aki Szárajának, Ásziel fiának volt a fia, 36és Elioenáj, Jákoba, Isuhája, Aszája, Adiél, Iszmiel, Beanája, 37továbbá Zíza. Ő Sefeinek volt a fia, aki meg Állonnak volt a fia, aki meg Idájának volt a fia, aki meg Semrinek volt a fia, aki meg Samájának volt a fia. 38Ezek a felsoroltak fejedelmek voltak nemzetségeikben és családjuk nagyon megsokasodott. 39Elindultak tehát, hogy egészen a völgy keleti részéig behatoljanak Gádorba és legelőt keressenek nyájaiknak. 40Találtak is kövér és igen jó legelőket, a föld ott igen tágas, nyugodt és termékeny volt és eddig Kám nemzetségei laktak rajta. 41Azok tehát, akiket fentebb név szerint feljegyeztünk, Hiszkijának, Júda királyának napjaiban elmentek és elpusztították az ő sátraikat meg az ott talált lakosokat. Eltörölték őket és letelepedtek helyükbe mind a mai napig, mivel ott igen kövér legelőket találtak.
42Simeon fiai közül ötszáz ember pedig Pelatjának, Naárjának, Rafájának és Ozielnek, Jesi fiainak vezérlete alatt elment Szeír hegyére, 43megverte az amalekiták megmenekült maradványait és ott maradt helyükbe telepedve mind a mai napig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet